Generalforsamling i egehuset

med Ingen kommentarer

Egehuset Jegerup Tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00 i lokale 2 på skolen Der inviteres til ordinær generalforsamling i egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-forsamlingens afholdelse. Efter egehusets generalforsamling holder Landsbyforenin-gen generalforsamling og årsmøde for JFK. Vi håber at rigtig mange møder op. Der er gratis kaffe og kage. Bestyrelsen

COVID-19

med Ingen kommentarer

Fra tirsdag 1-2-2022 som nok alle er klar over er alt åben igen. Nyt egehuset må gerne benyttes til aktiviteter med få personer så hallen er igen åben. egehuset er nu lukket for alle aktiviteter efter anbefalinger fra DGI og de nye restriktioner fra myndigheder. JUIF og egehuset ønsker alle en god jul og pas godt på hinanden  

Kære alle

med Ingen kommentarer

Vi fik desværre kun to ud af fire pladser besat ved vores generalforsamling i juni. Vi afholder derfor Ekstraordinær generalforsamling d. 10.08.21 kl. 19 i klubhuset. Samme aften afholder Egehuset deres generalforsamling kl. 20 – ligeledes i klubhuset.  Dagsorden er blevet omdelt til alle. Vi glæder os til at se jer. Vi kan nu igen tilbyde at man kan leje hallen til badminton eller andet. Det er dejligt, at vi nu kan komme lidt mere i gang. Der bliver fortsat … Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling og en generalforsamling

med Ingen kommentarer

JUIF afholder Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. august 2021 Kl. 19 i klubhuset Dagsorden: A. Valg til bestyrelsesposter – 2 stk. som vælges for en 2-årig periode frem til generalforsamlingen i 2023 B. Valg af suppleanter – 2 stk. som vælges for en 1-årig periode frem til generalforsamlingen i 2022 Vel mødt 😊 Bestyrelsen   Egehuset Jegerup afholder Ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. aug. 2021 kl. 20.00 i klubhuset Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens … Læs mere

Generalforsamling i egehuset

med Ingen kommentarer

Generalforsamling d-5-11-20 er AFLYST desværre.   egehuset Jegerup Torsdag den 5. nov. 2020 kl. 19.30 i klubhuset Der afholdes ordinær generalforsamling i egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forud før egehusets generalforsamling holder Jegerups Venner sin årlige generalforsamling. Jegerups Venner vært ved gratis pålægslagkage, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen

Generalforsamling egehuset

med Ingen kommentarer

egehuset indkalder til generalforsamling torsdag d. 30. april 2020 kl. 19.30 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Med venlig hilsen Egehuset.

COVID-19

med Ingen kommentarer

For en god ordens skyld meddeler vi hermed at alle aktiviteter i egerhuset og Egefitness er forsat aflyst nu til august er indtil vi får en anden melding. Pas god på hinanden derude. Mvh Juif – egehuset.

1 2