Selskabsform: Andelsselskab
Adresse: Bygaden 20 Jegerup, 6500 Vojens

Vandkvalitet:

 

Vandet analyseres for kvalitet og pesticider i henhold til krav og fastlagt program af myndighederne. Programmet er aftalt med Eurofims Laboratoriet, der udfører den egentlige analyse. Prøverne udtages i såvel lednings-nettet som i boringerne i henhold til et program fastsat af kommunen og udtaget efter laboratoriets valg.

Der har i det forløbne år ikke været bemærkninger i analyse rapporterne Alle værdier for de enkelte stoffer, der analyseres for, ligger meget langt fra max. værdier. De udspecificerede analyse rapporter kan ses ved henvendelse til formanden.

 

Vandværk kan kontaktes via mail: jegerupvand@gmail.com

va1