Jegerup Landsbyforening viser her oversigtskort over 6 vandreruter, der alle på nær Kirkestien mellem Jegerup og Maugstrup begynder og slutter ved Jegerup Forsamlingshus.

De fleste af ruterne er afmærket med et blåt vandreskilt på en pæl eller gul afmærkning, så du sikkert bliver guidet rundt på stierne.

På Østermoseruten har vi fået lov til at lave en passage på en kreaturmark. Alle, der passerer her, bedes være opmærksomme på, at lågerne (klapper selv i) er forsvarlig lukkede, inden man går videre.

Vi har valgt at give hver enkelt rute et navn, nemlig:

Bielsø-stien
Kirkestien Jegerup - Maugstrup
Østermose-stien
Kraftmose-stien
Overbæk-stien
Præsteskov-stien

Jegerup Landsbyforening byder hermed alle velkommen på vores stisystem med håbet om, at de må blive benyttet af rigtig mange.
Grøn Gruppe/Jegerup Landsbyforening