Ansøgning til fonden

Hvem kan søge midler fra puljen ?

Det kan alle foreninger og grupper med tilknytning til Jegerup, som har et økonomisk behov. Gode ideer har muligheden for at blive belønnet. Dog prioriteres et årligt tilskud til Egehuset altid højt. Størrelsen af dette tilskud fastlægges på den årlige generalforsamling. Der kan søges om midler til mange formål, og bestyrelsen vurderer hver enkelt ansøgning individuelt. På Jegerup hjemmeside kan du i øvrigt se en oversigt over alle bestyrelsesmedlemmer under fanebladet Jegerups Venner. Der er der også mulighed for at se foreningens vedtægter.

Bestyrelsen lægger vægt på at: behovet er veldokumenteret, der er en fornuftig tidsplan for projektet og at projektet skal være realistisk. Ofte kræves der en hvis form for selv-finansiering af den gruppe eller forening der søger. Efter godkendelse af ansøgning udbetales der normalt ikke penge, før en gyldig faktura kan fremvises. Vi har tidligere tildelt midler til Grøn gruppe og til børne arrangementet under sommerfesten. Husk at der skal søges senest ved udgangen af hvert kvartal. Bestyrelsen behandler så efterfølgende ansøgningen og træffer normalt afgørelse i det efterfølgende kvartal.

Ansøgning mailes til formanden på: klik her.

Med venlig hilsen
Jegerup Venner