Jegerup Landsbyforening blev stiftet i 2003 og har til formål at styrke den fortsatte udvikling i og omkring Jegerup som et aktivt samfund, både erhvervsmæssigt og kulturelt.

Foreningen har blandt andet involveret sig i arbejdet med bevarelse og styrkelse af Jegerup skole og Børnehuset Regnbuen.

Foreningen har også taget initiativ til at der lokalt nedsættes udvalg indenfor områderne bolig - grønne områder - færdsel - Jegerup hal - Årets hus og en hjemmeside for Jegerup.

Herudover vil foreningen medvirke til at formulere en landdistriktspolitik for Vojens Kommune, som tilgodeser Jegerup Landsbyforenings formålsparagraf.

Jegerup Landsbyforening vil også medvirke til at organisere landsbyforeningerne i Vojens Kommune og søge direkte indflydelse på, at den vedtagne landdistriktspolitik følges.

Foreningen er medlem af Landsforeningen af Landsbysamfund (LAL).
Enhver, der vil støtte foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.