Jegerup Landsbyforening

med Ingen kommentarer
Jegerup Landsbyforening
Landsbyforeningen og egehuset har igen i år valgt at holde generalforsamling samme aften, efterfulgt af årsmøde for JFK.
Jegerup Landsbyforening inviterer således til generalforsamling
tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.30
i lokale 2 på Jegerup Gl. Skole.
Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Vi vedlægger opkrævning på medlemskontingent for 2024 og anmoder om betaling før generalforsamlingen. Pengene går primært til driftsudgifter for grøn gruppe.
Årsmøde for JFK
I lighed med tidligere vil der i forlængelse af generalforsamlingen i Landsby-foreningen blive holdt årsmøde for Jegerup Fritids- og Kulturcenter.
————————————
Kom og vær med til at støtte fællesskabet. Der er gratis kaffe og kage.
Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Generalforsamling i egehuset

med Ingen kommentarer
Egehuset Jegerup
Tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00 i lokale 2 på skolen
Der inviteres til ordinær generalforsamling i egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-forsamlingens afholdelse.
Efter egehusets generalforsamling holder Landsbyforenin-gen generalforsamling og årsmøde for JFK.
Vi håber at rigtig mange møder op. Der er gratis kaffe og kage.
Bestyrelsen

Generalforsamling i JUIF d. 26. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset.

med Ingen kommentarer

A: Valg af dirigent og stemmetællere

B: Bestyrelsens beretning

C: Kassererens beretning

D: Indkomne forslag

E: Valg af bestyrelsesposter

Der er valg til tre poster og ingen ønsker genvalg, men vi har på nuværende tidspunkt to, der gerne vil stille op til bestyrelsen.

F: Valg af revisor

G: Valg af suppleanter

H: Eventuelt

 

Kontakt en fra bestyrelsen hvis du er nysgerrig på at vide mere om bestyrelsesarbejdet.

 

Der serveres kaffe og franskbrød samt øl og vand.

 

Vel mødt!

Mange hilsner bestyrelsen i JUIF

Morten Hemmingsen 16-1-24 kl: 19:00 forsamlingshuset.

med Ingen kommentarer

Morten Hemmingsen – kendt som ”Morten fra Badehotellet”.
Få et unikt indblik i Morten Hemmingsens arbejde med badehotellet og karakteren Morten Enevoldsen. I foredraget fortæller Morten om, hvordan serien bliver til. Både med anekdoter fra optagelserne og arbejdet medkarakteren Morten, der går fra husmandssøn over skibsreder til aktivfrihedskæmper. Undervejs synger Morten nogle af seriens – og tidens sange. Tilmelding senest den 9. januar til Lisbeth på oesterager10@gmail.com eller 5238 5778. Pris 100 kr. pr. pers. inkl. Kaffe. Betales ved tilmelding på MobilePay 28085 (skriv “ Badehotellet “ i tekstfeltet).

1 2 3 4 18