Jegerup Landsbyforening

med Ingen kommentarer

Jegerup Landsbyforening Landsbyforeningen og egehuset har igen i år valgt at holde generalforsamling samme aften, efterfulgt af årsmøde for JFK. Jegerup Landsbyforening inviterer således til generalforsamling tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.30 i lokale 2 på Jegerup Gl. Skole. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vi vedlægger opkrævning på medlemskontingent for 2024 og anmoder om betaling før generalforsamlingen. Pengene går primært til driftsudgifter for … Læs mere

Generalforsamling i egehuset

med Ingen kommentarer

Egehuset Jegerup Tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00 i lokale 2 på skolen Der inviteres til ordinær generalforsamling i egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-forsamlingens afholdelse. Efter egehusets generalforsamling holder Landsbyforenin-gen generalforsamling og årsmøde for JFK. Vi håber at rigtig mange møder op. Der er gratis kaffe og kage. Bestyrelsen

Generalforsamling i JUIF d. 26. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset.

med Ingen kommentarer

A: Valg af dirigent og stemmetællere B: Bestyrelsens beretning C: Kassererens beretning D: Indkomne forslag E: Valg af bestyrelsesposter Der er valg til tre poster og ingen ønsker genvalg, men vi har på nuværende tidspunkt to, der gerne vil stille op til bestyrelsen. F: Valg af revisor G: Valg af suppleanter H: Eventuelt   Kontakt en fra bestyrelsen hvis du er nysgerrig på at vide mere om bestyrelsesarbejdet.   Der serveres kaffe og franskbrød samt øl og vand.   Vel … Læs mere

Morten Hemmingsen 16-1-24 kl: 19:00 forsamlingshuset.

med Ingen kommentarer

Morten Hemmingsen – kendt som ”Morten fra Badehotellet”. Få et unikt indblik i Morten Hemmingsens arbejde med badehotellet og karakteren Morten Enevoldsen. I foredraget fortæller Morten om, hvordan serien bliver til. Både med anekdoter fra optagelserne og arbejdet medkarakteren Morten, der går fra husmandssøn over skibsreder til aktivfrihedskæmper. Undervejs synger Morten nogle af seriens – og tidens sange. Tilmelding senest den 9. januar til Lisbeth på oesterager10@gmail.com eller 5238 5778. Pris 100 kr. pr. pers. inkl. Kaffe. Betales ved tilmelding … Læs mere

1 2 3 4 18