Hallen er udstyret med alle de Brand og varsling systemer loven kræver og bliver godkend hvert andet år af Brand og redning Sønderjylland 

Bestyrelsen egehuset@jegerup.dk skal kontaktes inden planlægning af nyt arrangement for godkendes, så vi sammen kan udarbejde en god plan. Hvis der skal udarbejdes nye flugtvejs- og pladsfordelingsplan skal vi brugs ca. 3 uger før den evt. kan blive godkendt.

egehuset er godkendt til totalt 300 personer, ved 150 personer skal der ikke udarbejdes en flugtvejs- og pladsfordelingsplaner, ved 151 skal der.

 

Godkendt flugtvejs- og pladsfordelingsplaner.

Før arrangement skal håndboldmål og net fjernes ved porten, plader ved flugtvejs døre ved de grønne flugtvejs udgangs skilt skal fjernes og dør skal låse op, husk at låse igen.

Ved røgudvikling i Hallen også diskotek røg går alarm systemet i gang, loft luger 4 stk. åbner og den store port åbner, systemet skal herefter nul stilles. kontakt 27640254

 

egehuset ejer ingen stole eller border, vi har heller ikke en spiritusbevilling, vi har kun hallen og de flugtvejs- og pladsfordelingsplaner der kan ses her på siden.
Hvis der skal afholdes et arrangement se mere her… Haderslev Kommune

 

Flugtvejs- og pladsfordelingsplaner skal være synlige ved indgang til hallen.

266 personer stole klik her..

216 personer med bord og stole klik her..

Der skal udføres en driftsjournal før arrangement som skal afleveres til bestyrelsen inden arrangement. Brand og redning Sønderjylland kan komme på besøg og forlange at se driftsjournal.

Klik her for driftsjournal 

Inden arrangement har bestyrelsen udført en egenkontrol.

 

egehuset har eget lyd anlæg som kan benyttes, vi har 2 stk. trådløs mikrofoner, hvis der skal flere til kan vi også det.

Der er 4 stk. højttaler 250Watt pr. stk. som er placeret i publikums venlig retning.

Der er afspiller til CD og USB, MP3 musik, Mixer og ledning til iPhone / android telefoner,

Vi har også et 300" projektor lærred som kan lejes med opstilling for kr. 900,-  Projektor skal selv medbringes.

Betaling kr. 3200 for leje af egehuset fra fredag til søndag, betales til Nykredit, reg 8117 konto 2732860

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af eventuelle skader må kun foretages på foranledning af udlejer og efter aftale. Udlejer forbeholder sig uden skyld ved gener forårsaget af udefra kommende årsager (force majure), såsom lynnedslag, eller lignende, som forårsager ødelæggelser såsom strømsvigt, svigtende vandforsyning eller lign.