Hårdhedsgrad

Vandets hårdhed
Vandet betegnes blødt eller hårdt afhængig af hårdhedsgraden. Hårdt vand er mindre egnet til vask og rengøring, fordi vandets indhold af calcium og magnesium nedsætter sæbe og andre rengøringsmidlers vaskeevne.

Jo lavere hårdhedsgraden er, jo mindre sæbe eller rengøringsmiddel skal der bruges. Det er således vigtigt, at kende vandets hårdhedsgrad for at kunne dosere korrekt, derfor er doseringen på vaskepulverpakker angivet i forhold til vandets hårdhedsgrad.

Hårdhedsgraden betegnes på en skala fra 0 til 30, hvor 30 er maksimal hårdhed. Når vandet kommer ud i ledningsnettet har det en hårdhed på 9,60. I praksis betyder det, at f.eks. vaskemiddel kan doseres lavere end i områder med hårdt vand.

 

 

 

 

 

 

Hårdhed i °dH
0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

54001

Jegerup´s vand er pt. på 9,2 (Målt 2023)

OPVASKEMASKINEN
Du har også brug for at kende vandets hårdhedsgrad, hvis du har en opvaskemaskine, maskiner skal indstilles efter vandets hårdhed, så mængden af salt og afspændingsmiddel kan doseres rigtigt, igen for at gavne vandmiljøet.