Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

I forbindelse med personaleadministration skal persondatalovens regler i det hele iagttages. Det indebærer bl.a., at den dataansvarlige virksomhed skal leve op til lovens krav om datasikkerhed.

Der skal træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Dette følger af lovens § 41, stk. 3.

Datatilsynet har udformet nedenstående specifikke minimumskrav for sikkerhed i forbindelse med personaleadministration. Fra januar 2015 indeholder Datatilsynets tilladelser til personaleadministration i den private sektor som standard vilkår om iagttagelse af disse.

Klik her for Jegerup Vandværk Persondatapolitik