med Ingen kommentarer
Jegerup Landsbyforening
Landsbyforeningen og egehuset har igen i år valgt at holde generalforsamling samme aften, efterfulgt af årsmøde for JFK.
Jegerup Landsbyforening inviterer således til generalforsamling
tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.30
i lokale 2 på Jegerup Gl. Skole.
Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Vi vedlægger opkrævning på medlemskontingent for 2024 og anmoder om betaling før generalforsamlingen. Pengene går primært til driftsudgifter for grøn gruppe.
Årsmøde for JFK
I lighed med tidligere vil der i forlængelse af generalforsamlingen i Landsby-foreningen blive holdt årsmøde for Jegerup Fritids- og Kulturcenter.
————————————
Kom og vær med til at støtte fællesskabet. Der er gratis kaffe og kage.
Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening
Comments are closed.