Jegerup Landsbyforening

med Ingen kommentarer

Jegerup Landsbyforening Landsbyforeningen og egehuset har igen i år valgt at holde generalforsamling samme aften, efterfulgt af årsmøde for JFK. Jegerup Landsbyforening inviterer således til generalforsamling tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.30 i lokale 2 på Jegerup Gl. Skole. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Vi vedlægger opkrævning på medlemskontingent for 2024 og anmoder om betaling før generalforsamlingen. Pengene går primært til driftsudgifter for … Læs mere

Afstemning om borgerbudgettering 2022

med Ingen kommentarer

Afstemning om borgerbudgettering 2022, se mere på jegerup.dk Den 19. april 2022 blev der holdt infomøde om borger-budgettering. Alle kan byde ind med ønsker og deltage i afstemningen, om hvilke projekter der skal gennemføres, og hvad de 50.000 kr. skal bruges til. Det skal være noget, der kommer hele Jegerup og omegn til gode. Forslag/ønsker skrives ind på et skema, som afleveres senest fredag den 5. aug. 2021 i Landsbyforeningens postkasse på skolen eller på mail til slarsen5@bbsyd.dk. De indkomne … Læs mere

Tid til eftertanke

med Ingen kommentarer

Vi havde en rigtig dejlig dag på skolen og på stierne i og omkring Jegerup søndag den 1. maj. Fremmødet på 40 var flot, solen skinnede, stemningen var god, så alt var som det skulle være. Og alligevel undrer jeg mig. Hvorfor er det primært den meget voksne del af borgerne, der bakker op om Landsbyforeningens arrangementer og den yngre del og børnefamilier, der bakker op om JUIF’s arrangementer. Hvordan kan vi finde mere fælles fodslaw og mødes alle aldersgrupper. … Læs mere

1 2 3 4 6