De tider der ikke er optaget kan lejes af enkeltpersoner, husstande, skoleklasser eller andre.

Bestyrelsen skal kontaktes ved ønske om booking af hallen. Kontakt til booking klik her....

Tjek om hallen (egehuset) /klubhuset er optaget se her...

Enkelt bane i en time kr. 50
Hallen i en time kr. 200
Hal og klubhus, dagsarrangement (6 timer) kr. 1500
Hal og klubhus fredag fra kl. 18 til lørdag kl. 12 kr. 1900
Hal og klubhus lørdag fra kl. 15 til søndag kl. 12 kr. 2200
Weekend fra fredag kl. 18 til søndag kl. 12 kr. 3200

Alle priser er inkl. moms
Leje betales senest 10 dage før dit arrangement, dog ikke timeleje.
Lejer sørger for oprydning efter arrangement.

•   Tørrer borde og stole af
•   Gør køkken rent. Ovn og opvaskemaskine tømmes
•   Fejer gulve
•   Tømmer affaldsposer, i køkken, klubhus og toiletter

Husk at lukke vinduer og døre og sluk lyset,  når multihuset forlades

Betaling ved leje under 4 timer:

Betaling kan ske ved overførsel til JUIF,  Danske bank, reg. 9731 konto 1309501
eller med MobilePay nr. 99751

Huske at skrive halleje på overførslen

Betaling kan også ske pr kuvert med navn på samt aktivitet, hvor efter den lægges i postkassen i foyeren

Ved leje over 4 timer skal betaling ske til egehuset, Nykredit, reg 8117 konto 2732860

Ordensregler:
I hallen er det kun tilladt at bruge indendørs fodtøj, der ikke laver striber på gulvet.
Brug af harpiks eller lignende er ikke tilladt. Udendørs bold må ikke bruges i hallen.
Tobaksrygning er forbudt.
Bortkomme sager erstattes ikke.
Lejer hæfter for beskadigelser. Kontakt bestyrelsen JUIF eller egehusets.
Børn må kun opholde sig i hallen under opsyn af en person over 18 år.
Gymnastikredskaber og musikanlæg må kun bruges efter aftale med bestyrelsen.

Rengøring af hal:
Gulvet svabres altid efter brug. Svaber findes i rengøringsrummet i hallen, hvor der også er kost og fejebakke.

Husk altid at forlade egehuset, som du gerne selv vil modtage den. Det er til gavn for alle

12/2015