egehuset

egehuset er en selvejende institution, som kan lejes af foreninger, klubber og private til arrangementer og sportslige aktiviteter (ikke fester) i henhold til gældende regler og nedenstående prisliste.

Bestyrelsen skal kontaktes ved ønske om booking af hallen. Kontakt til booking klik her....

Tjek om hallen / egehuset optaget se her...

Enkelt bane i en time kr. 50
Hallen i en time kr. 200
Hal og klubhus, dagsarrangement (6 timer) kr. 1500
Hal og klubhus fredag fra kl. 18 til lørdag kl. 12 kr. 1900
Hal og klubhus lørdag fra kl. 15 til søndag kl. 12 kr. 2200
Weekend fra fredag kl. 18 til søndag kl. 12 kr. 3200

Alle priser er inkl. moms

Leje betales senest 10 dage før dit arrangement, dog ikke timeleje.
Lejer sørger for oprydning efter arrangement:

Rengøring:
• Svabre halgulvet efter brug. (Svaber findes i rengøringsrummet)
• Feje øvrige gulve. (Kost og fejebakke er også i rengøringsrummet)
• Rydde op
• Tørre borde af
• Tømme affaldsposer

Husk at lukke vinduer og døre og at slukke lyset, når egehuset forlades

Betaling ved leje;
Under 4 timer:
Betaling kan ske ved overførsel til JUIF, Danske bank, reg. 9731 konto 1309501
eller med MobilePay nr. 99751
Huske at skrive halleje på overførslen.
Betaling kan også ske pr. kuvert med navn på samt aktivitet, hvorefter den lægges i postkassen i foyeren
Over 4 timer skal betaling ske til egehuset, Nykredit, reg 8117 konto 2732860.

Ordensregler:
I hallen er det kun tilladt at bruge indendørsfodtøj, der ikke laver striber på gulvet.
Brug af harpiks eller lignende er ikke tilladt. Udendørsbold må ikke bruges i hallen.
Tobaksrygning er forbudt.
Bortkomne sager erstattes ikke.
Lejer hæfter for beskadigelser. Kontakt bestyrelsen JUIF eller egehuset.
Børn må kun opholde sig i hallen under opsyn af en person over 18 år.
Gymnastikredskaber og musikanlæg må kun bruges efter aftale med bestyrelsen.

Husk altid at forlade egehuset, som du gerne selv vil modtage den. Det er til gavn for alle

11/2023