med Ingen kommentarer
Afstemning om borgerbudgettering 2022, se mere på jegerup.dk
Den 19. april 2022 blev der holdt infomøde om borger-budgettering.
Alle kan byde ind med ønsker og deltage i afstemningen, om hvilke projekter der skal gennemføres, og hvad de 50.000 kr. skal bruges til. Det skal være noget, der kommer hele Jegerup og omegn til gode.
Forslag/ønsker skrives ind på et skema, som afleveres senest fredag den 5. aug. 2021 i Landsbyforeningens postkasse på skolen eller på mail til slarsen5@bbsyd.dk.
De indkomne forslag præsenteres på afstemningsmøde i lokale 2 på skolen
Mandag den 8. aug. 2022 kl. 19.00
De forslag, der får flest stemmer, indrapporteres til kommunen, som herefter udbetaler pengene. Projektet skal være afsluttet til endelig afrapportering med bilag/dokumentation til kommunen i april 2023.
Der er gratis kaffe og kage, og vi håber, at rigtig mange vil deltage i beslutningsprocessen.
Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening
Comments are closed.