Invitation til kombineret landsbydag og genåbningsfest Søndag den 19. september 2021

med Ingen kommentarer

Idrætsforeningen og Landsbyforeningen er gået sammen om en kombineret festdag, hvor den årlige landsbydag kombineres med JUIF’s genåbning efter den lange nedlukning på grund af Covid-19 pandemien.

Alle i Jegerup og omegn inviteres til at være med. Der vil være aktiviteter for store og små kombineret med hyggeligt samvær og god mad.

Dagen starter kl. 10 og slutter ca. kl. 18 med en omgang gratis grillpølser og brød.

Egehuset er åben fra kl. 10-16 med hoppeborge og redskabsbane. Hvis vejret tillader det, vil der være mulighed for at spille floorball udendørs.

Krolfbanen vil være åben, så alle kan prøve den hyggelige sport.

EgeFitness er åben for alle fra kl. 10-14, og der vil være instruktører til stede.

Lokalhistorisk forening holder åbent hus, ligesom det lille bibliotek og læsegruppen.

I kælderen er der mulighed for at spille billard i den flotte nye billardsalon. Der vil være instruktører til stede. I sidelokalet er der et elektronisk dartspil.

I samlingslokalet midt i kælderen vil der være mulighed for at spille mange forskellige spil.

I borgercafeen vil der være levende musik og åben bar fra ca. kl. 14 – 17.

Der vil være gratis frokost og kaffe i lokale 2.

Det nye hærvejsherberg er kommet godt fra start, så husk også et se de hyggelige lokaler.

Legepladsen med vippeelefant, sandkasse, gynger og svævebane er lige uden for døren.

Det endelige program er endnu ikke helt fastlagt, så måske kommer der yderligere aktiviteter til, og hvis vejret er godt, vil der også være mulighed for at sidde udenfor i Jacobs Kro.

Hvis nogen har lyst til at lave kræmmermarked, er der også mulighed for det.

Landsbyforeningen og JUIF håber på stor opbakning til en hyggelig dag i og omkring skolen og
egehuset.
Venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening &
Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening

Nyt fra JUIF

med Ingen kommentarer

Kære alle
Så er det da vist på tide med en opdatering fra os
Vi afholdte ekstraordinær generalforsamling d. 10.08.2021, og det lykkedes os at få 2 mere ind i bestyrelsen samt 2 suppleanter, så det var rigtig dejligt.
Dagen efter konstituerede bestyrelsen sig, og det ser sådan ud:

Formand
Jette Laustsen Larsen

Næstformand/sekretær
Jesper Frank

Kasserer
Edith Pedersen

EgeFitness
Charlotte Wind

Indendørs aktiviteter
Gymnastik, floorball, fodbold
og badminton
Benny Schnuchel og
Thomas Hauge Jakobsen

Udendørs aktiviteter
Fodbold, krolf, stavgang, tennis
René Moslund og
Jesper Frank

Vi glæder os også over, at vi kan tilbyde mor/barn gymnastik og gymnastik for de 3-6 årige samt fodbold for 15+, floorball for børn, for kvinder og for mix-hold samt senioridræt og badminton.
I hører mere herom snarest.

Aktive hilsner fra JUIF

Kære alle

med Ingen kommentarer

Vi fik desværre kun to ud af fire pladser besat ved vores generalforsamling i juni. Vi afholder derfor Ekstraordinær generalforsamling d. 10.08.21 kl. 19 i klubhuset. Samme aften afholder Egehuset deres generalforsamling kl. 20 – ligeledes i klubhuset. 
Dagsorden er blevet omdelt til alle. Vi glæder os til at se jer.

Vi kan nu igen tilbyde at man kan leje hallen til badminton eller andet. Det er dejligt, at vi nu kan komme lidt mere i gang.
Der bliver fortsat tjekkes coronapas i EgeFitness. Dette ophører pr. 01.09.21.

På bestyrelsens vegne
Jette Larsen

Borgerbudgettering 2021

med Ingen kommentarer

Igen i år tilbyder Haderslev Kommune hvert landdistrikt 50.000 kr. til realisering af projekter i lokalområdet. Jegerup har sagt ja tak til at være med, og vi inviterer til

Informationsmøde tirsdag den 3. august 2021 kl. 19.00 i lokale 2 på skolen

Efter informationsmødet får borgerne nogle uger til at komme med forslag og ønsker.

Der udleveres skema, og for hver ide/ønske skal der udarbejdes og præsenteres et projektforslag.

Efter nogle uger holdes afstemningsmøde over de indkomne forslag.
.
Herefter indrapporterer Landsbyforeningen de valgte projekter til kommunen, som så udbetaler pengene, og projekterne kan gennemføres.

Endelig afrapportering af de gennemførte projekter skal ske til kommunen i april 2022.

Kom og vær med til informationsmødet og kom med gode ideer til borgerbudgetteringspengene.

Der vil være gratis kaffe og kage, og vi håber, at rigtig mange bakker op og viser
interesse.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Ekstraordinær generalforsamling og en generalforsamling

med Ingen kommentarer

JUIF afholder

Ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 10. august 2021 Kl. 19 i klubhuset

Dagsorden:

A. Valg til bestyrelsesposter – 2 stk. som vælges for en 2-årig periode frem til generalforsamlingen i 2023
B. Valg af suppleanter – 2 stk. som vælges for en 1-årig periode frem til generalforsamlingen i 2022

Vel mødt 😊 Bestyrelsen

 

Egehuset Jegerup afholder

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 10. aug. 2021 kl. 20.00 i klubhuset

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af årets budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand
Michael Sørensen (ms@jegerup.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

🚨EGEFITNESS ÅBNER TIRSDAG 1 JUNI🚨

med Ingen kommentarer

 

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

Hej alle bruger af egefitness fra tirsdag kan i endelig igen benytte jer af centeret takket være en håndfuld friville der sørger for at rengøre udstyret 1 gang om dagen👍🏻🤗 hvis du/i har lyst til at bidrage aflaste rengøringsteamet så giv lyd til mig på 28882304 eller i privatbesked😊 vi glæder os til at se dig/jer i egefitness😊

Egeftitness

med Ingen kommentarer

Hej hele Jegerup og brugerne af Egeftitness. Da der nu er åbnet op for at Egefitness endelig kan starte op mangler vi så mange frivillige hænder som muligt til at hjælpe med den daglige rengøring af maskinerne, da dette er et must for at vi kan åbne op.

Rengøringen vil tage ca 30-45min hvor alle maskiner skal sprittes af. Vi håber i JUIF at der er overskud i byen og blandt medlemmerne til at dette kan lykkes🙏🏻  jo flere der melder sig til jo færrer vagter vil der være👍🏻😊.

Ved tilmelding til rengøring kontakt da mig enten i tråden/messenger eller på 28882304.

1 2 3 4 5 6 7 18