Ekstraordinær generalforsamling og en generalforsamling

med Ingen kommentarer

JUIF afholder

Ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 10. august 2021 Kl. 19 i klubhuset

Dagsorden:

A. Valg til bestyrelsesposter – 2 stk. som vælges for en 2-årig periode frem til generalforsamlingen i 2023
B. Valg af suppleanter – 2 stk. som vælges for en 1-årig periode frem til generalforsamlingen i 2022

Vel mødt 😊 Bestyrelsen

 

Egehuset Jegerup afholder

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 10. aug. 2021 kl. 20.00 i klubhuset

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af årets budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand
Michael Sørensen (ms@jegerup.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

🚨EGEFITNESS ÅBNER TIRSDAG 1 JUNI🚨

med Ingen kommentarer

 

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

Hej alle bruger af egefitness fra tirsdag kan i endelig igen benytte jer af centeret takket være en håndfuld friville der sørger for at rengøre udstyret 1 gang om dagen👍🏻🤗 hvis du/i har lyst til at bidrage aflaste rengøringsteamet så giv lyd til mig på 28882304 eller i privatbesked😊 vi glæder os til at se dig/jer i egefitness😊

Egeftitness

med Ingen kommentarer

Hej hele Jegerup og brugerne af Egeftitness. Da der nu er åbnet op for at Egefitness endelig kan starte op mangler vi så mange frivillige hænder som muligt til at hjælpe med den daglige rengøring af maskinerne, da dette er et must for at vi kan åbne op.

Rengøringen vil tage ca 30-45min hvor alle maskiner skal sprittes af. Vi håber i JUIF at der er overskud i byen og blandt medlemmerne til at dette kan lykkes🙏🏻  jo flere der melder sig til jo færrer vagter vil der være👍🏻😊.

Ved tilmelding til rengøring kontakt da mig enten i tråden/messenger eller på 28882304.

Generalforsamling i JUIF d. 7. juni 2021 kl. 19.00 på skolen

med Ingen kommentarer

A: Valg af dirigent og stemmetællere
B: Bestyrelsens beretning
C: Kassererens beretning
D: Indkomne forslag
E: Valg af bestyrelsesposter


Af flere forskellige årsager skal der vælges fire nye til bestyrelsen. Vi har meget brug for, at du kommer og støtter op om Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening, så vi fortsat kan tilbyde forskellige aktiviteter og sociale arrangementer for både børn, unge, voksne og ældre.

F: Valg af revisor
G: Valg af suppleanter
H: Eventuelt

Kontakt endelig en fra bestyrelsen hvis du er nysgerrig på at vide mere om bestyrelsesarbejdet.

Husk gyldigt Coronapas og mundbind – bestyrelsen sørger for coronavenlig øl/vand og muffins.

Vel mødt!
Mange hilsner bestyrelsen i JUIF

INFO fra JUIF d. 11.05.21

med Ingen kommentarer

Kære alle vi har haft bestyrelsesmøde i JUIF, hvor vi har drøftet genåbningen af EgeFitness. Der er et krav om, at alle skal vise Coronapas, og der skal være bemandet i hele åbningstiden. Det vil kræve for mange ressourcer, hvis vi skal kunne tilgodese flest mulig medlemmer med at have åbent hver dag og på forskellige tidspunkter, så vi kan desværre endnu ikke åbne op for EgeFitness. Vi håber, at der til næste genåbning bliver lempet på nogle af reglerne.

Der er desværre fortsat ikke mulighed for at leje en badmintonbane som privatperson.
Udendørs er der gang i både fodbold, krolf og stavgang.

De bedste hilsner fra JUIF/Jette Larsen

INFO fra JUIF d. 15.04.21

med Ingen kommentarer

Generalforsamling: Vi er desværre nødt til at flytte vores generalforsamling igen. Den nye dato er mandag d. 7. juni. Vi håber, at vi denne aften må være mange sammen. Vi har flere, der går ud af bestyrelsen af forskellige årsager, og vi vil derfor opfordre alle, der går med en bestyrelsesdrøm i maven, om at komme denne aften. Hvis du har spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen, så tag endelig fat i en af os.
Genåbning: Onsdag d. 21. april åbnes der for indendørs idræt for børn under 18 år. Der vil være et forsamlingsloft på 25 personer incl. en træner over 18 år.

Vi håber snart at få besked om, hvornår voksne må komme i gang indendørs.

EgeFitness: Alle medlemmer, der har været berørt af nuværende nedlukning, vil blive forlænget. Der vil blive sendt en mail rundt til jer.

Sommerfest: Vi må desværre aflyse Sommerfesten i år. Sandsynligheden for at vi må være 150 mennesker samlet midt i maj er jo desværre ikke særlig høj. Men så snart det er muligt, så afholder vi en fest, hvor vi kan mødes og hygge os sammen. Og husk også vores Jubilæums- og Gensynsfest d. 4. december.

De bedste hilsner fra JUIF

INFO fra JUIF d. 31.03.21

med Ingen kommentarer

Fodbold for seniorer og krolf er gået i gang med udendørssæsonen. Det er dejligt at vi må være lidt i gang igen

Vi glæder os til, at der bliver åbnet mere op i løbet af april og maj måned. Vi giver besked, så snart det sker, og så håber vi, at vi må få lov til at gå i gang med alle vores aktiviteter

Fra torsdag i næste uge og 4 uger frem deltager vi i Bevæg dig for livet – Floorball. Det handler om åben træning for kvinder, og det er udenfor. Se mere i følgende link som også findes på Facebook: Klik her…

Vi glæder os til at komme i gang og håber at se både nye og gamle til en hyggelig omgang floorball

 

Aktive hilsner fra JUIF

Nyt fra JUIF

med Ingen kommentarer

Kære alle

Som I jo nok har set, så er vi på grund af restriktionerne nødt til at aflyse vores generalforsamling d. 22/2. Vi har nu flyttet den til d. 26/4, hvor vi håber at kunne mødes flere mennesker.

Vi håber, at det i år kan lade sig gøre at afholde Sommerfesten i en eller anden form, men det er jo desværre for tidligt at tage stilling til endnu. Flere gav udtryk for sidste år, at de gerne ville stå for noget en af dagene, så det må vi se på, hvad der kan lade sig gøre. Dette også set i forhold til den nok korte tid, der bliver til at forberede festen i. Men vi krydser fingre for, at noget kan lade sig gøre, og så indkalder JUIF til et møde, når vi ved mere.

Vi forventer (håber), at vi kan afholde vores Jubilæums- og Gensynsfest d. 4. december. Der vil også på et tidspunkt komme et møde i forhold til denne.

Ved spørgsmål eller andet kontakt venligst undertegnede.

Mange hilsner fra Jette Larsen/JUIF

Info fra JUIF d. 13.01.21

med Ingen kommentarer

Kære alle

På baggrund af pressemødet i dag så er alle vores aktiviteter fortsat lukket til og med d. 7. februar 2021.
Det betyder, at vores hal/klubhus og skole/EgeFitness fortsat er låst af.
Vi ser meget frem til den dag, hvor vi kan mødes og være aktive sammen igen.

Mange hilsner fra bestyrelsen i JUIF

1 2 3 4 5 6 7 17