med Ingen kommentarer

A: Valg af dirigent og stemmetællere

B: Bestyrelsens beretning

C: Kassererens beretning

D: Indkomne forslag

E: Valg af bestyrelsesposter

Der er valg til tre poster, to bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg.

F: Valg af revisor

G: Valg af suppleanter

H: Eventuelt

Kom og hør mere om tankerne bag Sommerfesten 2022.

 

Kontakt en fra bestyrelsen hvis du er nysgerrig på at vide mere om bestyrelsesarbejdet.

 

Vel mødt!

Mange hilsner bestyrelsen i JUIF

Comments are closed.