Nyt fra JUIF

med Ingen kommentarer

Kære alle
Så er det da vist på tide med en opdatering fra os
Vi afholdte ekstraordinær generalforsamling d. 10.08.2021, og det lykkedes os at få 2 mere ind i bestyrelsen samt 2 suppleanter, så det var rigtig dejligt.
Dagen efter konstituerede bestyrelsen sig, og det ser sådan ud:

Formand
Jette Laustsen Larsen

Næstformand/sekretær
Jesper Frank

Kasserer
Edith Pedersen

EgeFitness
Charlotte Wind

Indendørs aktiviteter
Gymnastik, floorball, fodbold
og badminton
Benny Schnuchel og
Thomas Hauge Jakobsen

Udendørs aktiviteter
Fodbold, krolf, stavgang, tennis
René Moslund og
Jesper Frank

Vi glæder os også over, at vi kan tilbyde mor/barn gymnastik og gymnastik for de 3-6 årige samt fodbold for 15+, floorball for børn, for kvinder og for mix-hold samt senioridræt og badminton.
I hører mere herom snarest.

Aktive hilsner fra JUIF

Kære alle

med Ingen kommentarer

Vi fik desværre kun to ud af fire pladser besat ved vores generalforsamling i juni. Vi afholder derfor Ekstraordinær generalforsamling d. 10.08.21 kl. 19 i klubhuset. Samme aften afholder Egehuset deres generalforsamling kl. 20 – ligeledes i klubhuset. 
Dagsorden er blevet omdelt til alle. Vi glæder os til at se jer.

Vi kan nu igen tilbyde at man kan leje hallen til badminton eller andet. Det er dejligt, at vi nu kan komme lidt mere i gang.
Der bliver fortsat tjekkes coronapas i EgeFitness. Dette ophører pr. 01.09.21.

På bestyrelsens vegne
Jette Larsen

Borgerbudgettering 2021

med Ingen kommentarer

Igen i år tilbyder Haderslev Kommune hvert landdistrikt 50.000 kr. til realisering af projekter i lokalområdet. Jegerup har sagt ja tak til at være med, og vi inviterer til

Informationsmøde tirsdag den 3. august 2021 kl. 19.00 i lokale 2 på skolen

Efter informationsmødet får borgerne nogle uger til at komme med forslag og ønsker.

Der udleveres skema, og for hver ide/ønske skal der udarbejdes og præsenteres et projektforslag.

Efter nogle uger holdes afstemningsmøde over de indkomne forslag.
.
Herefter indrapporterer Landsbyforeningen de valgte projekter til kommunen, som så udbetaler pengene, og projekterne kan gennemføres.

Endelig afrapportering af de gennemførte projekter skal ske til kommunen i april 2022.

Kom og vær med til informationsmødet og kom med gode ideer til borgerbudgetteringspengene.

Der vil være gratis kaffe og kage, og vi håber, at rigtig mange bakker op og viser
interesse.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Ekstraordinær generalforsamling og en generalforsamling

med Ingen kommentarer

JUIF afholder

Ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 10. august 2021 Kl. 19 i klubhuset

Dagsorden:

A. Valg til bestyrelsesposter – 2 stk. som vælges for en 2-årig periode frem til generalforsamlingen i 2023
B. Valg af suppleanter – 2 stk. som vælges for en 1-årig periode frem til generalforsamlingen i 2022

Vel mødt 😊 Bestyrelsen

 

Egehuset Jegerup afholder

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 10. aug. 2021 kl. 20.00 i klubhuset

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af årets budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand
Michael Sørensen (ms@jegerup.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

🚨EGEFITNESS ÅBNER TIRSDAG 1 JUNI🚨

med Ingen kommentarer

 

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

Hej alle bruger af egefitness fra tirsdag kan i endelig igen benytte jer af centeret takket være en håndfuld friville der sørger for at rengøre udstyret 1 gang om dagen👍🏻🤗 hvis du/i har lyst til at bidrage aflaste rengøringsteamet så giv lyd til mig på 28882304 eller i privatbesked😊 vi glæder os til at se dig/jer i egefitness😊

Egeftitness

med Ingen kommentarer

Hej hele Jegerup og brugerne af Egeftitness. Da der nu er åbnet op for at Egefitness endelig kan starte op mangler vi så mange frivillige hænder som muligt til at hjælpe med den daglige rengøring af maskinerne, da dette er et must for at vi kan åbne op.

Rengøringen vil tage ca 30-45min hvor alle maskiner skal sprittes af. Vi håber i JUIF at der er overskud i byen og blandt medlemmerne til at dette kan lykkes🙏🏻  jo flere der melder sig til jo færrer vagter vil der være👍🏻😊.

Ved tilmelding til rengøring kontakt da mig enten i tråden/messenger eller på 28882304.

Generalforsamling i JUIF d. 7. juni 2021 kl. 19.00 på skolen

med Ingen kommentarer

A: Valg af dirigent og stemmetællere
B: Bestyrelsens beretning
C: Kassererens beretning
D: Indkomne forslag
E: Valg af bestyrelsesposter


Af flere forskellige årsager skal der vælges fire nye til bestyrelsen. Vi har meget brug for, at du kommer og støtter op om Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening, så vi fortsat kan tilbyde forskellige aktiviteter og sociale arrangementer for både børn, unge, voksne og ældre.

F: Valg af revisor
G: Valg af suppleanter
H: Eventuelt

Kontakt endelig en fra bestyrelsen hvis du er nysgerrig på at vide mere om bestyrelsesarbejdet.

Husk gyldigt Coronapas og mundbind – bestyrelsen sørger for coronavenlig øl/vand og muffins.

Vel mødt!
Mange hilsner bestyrelsen i JUIF

INFO fra JUIF d. 11.05.21

med Ingen kommentarer

Kære alle vi har haft bestyrelsesmøde i JUIF, hvor vi har drøftet genåbningen af EgeFitness. Der er et krav om, at alle skal vise Coronapas, og der skal være bemandet i hele åbningstiden. Det vil kræve for mange ressourcer, hvis vi skal kunne tilgodese flest mulig medlemmer med at have åbent hver dag og på forskellige tidspunkter, så vi kan desværre endnu ikke åbne op for EgeFitness. Vi håber, at der til næste genåbning bliver lempet på nogle af reglerne.

Der er desværre fortsat ikke mulighed for at leje en badmintonbane som privatperson.
Udendørs er der gang i både fodbold, krolf og stavgang.

De bedste hilsner fra JUIF/Jette Larsen

INFO fra JUIF d. 15.04.21

med Ingen kommentarer

Generalforsamling: Vi er desværre nødt til at flytte vores generalforsamling igen. Den nye dato er mandag d. 7. juni. Vi håber, at vi denne aften må være mange sammen. Vi har flere, der går ud af bestyrelsen af forskellige årsager, og vi vil derfor opfordre alle, der går med en bestyrelsesdrøm i maven, om at komme denne aften. Hvis du har spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen, så tag endelig fat i en af os.
Genåbning: Onsdag d. 21. april åbnes der for indendørs idræt for børn under 18 år. Der vil være et forsamlingsloft på 25 personer incl. en træner over 18 år.

Vi håber snart at få besked om, hvornår voksne må komme i gang indendørs.

EgeFitness: Alle medlemmer, der har været berørt af nuværende nedlukning, vil blive forlænget. Der vil blive sendt en mail rundt til jer.

Sommerfest: Vi må desværre aflyse Sommerfesten i år. Sandsynligheden for at vi må være 150 mennesker samlet midt i maj er jo desværre ikke særlig høj. Men så snart det er muligt, så afholder vi en fest, hvor vi kan mødes og hygge os sammen. Og husk også vores Jubilæums- og Gensynsfest d. 4. december.

De bedste hilsner fra JUIF

1 2 3 4 5 6 7 8 18