med Ingen kommentarer

JUIF afholder

Ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 10. august 2021 Kl. 19 i klubhuset

Dagsorden:

A. Valg til bestyrelsesposter – 2 stk. som vælges for en 2-årig periode frem til generalforsamlingen i 2023
B. Valg af suppleanter – 2 stk. som vælges for en 1-årig periode frem til generalforsamlingen i 2022

Vel mødt 😊 Bestyrelsen

 

Egehuset Jegerup afholder

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 10. aug. 2021 kl. 20.00 i klubhuset

Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af årets budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand
Michael Sørensen (ms@jegerup.dk) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

Comments are closed.