Borgerbudgettering 2020

med Ingen kommentarer

For 5. år i træk tilbyder Haderslev Kommune hvert landdistrikt 50.000 kr. til realisering af projekter i lokalområdet. I år har kommunen valgt at lade borgerbudgetteringsprojektet køre hen over forår og sommer med indrapportering til kommunen senest 1. sept. 2020.

I det tidlige forår blev Danmark ramt af den verdensomspændende corona pandemi. Det ødelagde planlægningen, og reglerne blev ændret, så der ikke afholdes informationsmø-der. Indrapportering af projekter sker dog stadig senest 1. sept. 2020.

Vi anmoder derfor Jegerup borgere om at indsende skriftlige forslag og ønsker senest den 10. august 2020. Skema vedlægges.(kan også hentes på hadeslev.dk/landdistrikter) Forslag mailes til: slarsen5@bbsyd.dk eller lægges i Landsbyforeningens postkasse på sko-len. Projekterne kan indeholde mindre driftsopgaver, dog ikke løn. Borgerbudgetterings-midlerne udbetales umiddelbart efter 1. sept. 2020.

Borgerne inviteres efterfølgende til borgermøde

Tirsdag den 18. august kl. 19 i lokale 2 på Jegerup Fritids- og Kulturcenter

Her vil de indkomne forslag blive præsenteret, og der vil blive stemt om forslagene. De projekter, der får flest stemmer, indsendes til kommunen.

Der vil være gratis kaffe og kage, og vi håber, at rigtig mange også i år bakker op og kom-mer med gode forslag.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Info fra JUIF d. 21.06.20:

med Ingen kommentarer

SÅ ÅBNER VI OP I EGEHUSET OG EGEFITNESS 🙂

I morgen tirsdag d. 23. juni åbner vi op for brug af Egehuset og omklædnings- og baderum.
Der vil foreløbig være opholdsforbud i foyer og klubhus. Man kan selvfølgelig godt gå igennem, men man skal ikke opholde sig der. I de øvrige lokaler er der begrænsning på antal personer.
Der vil ved brug blive rengjort på alle kontaktflader som anbefalet af DGI og DIF.

På fredag d. 26. juni åbner vi op for brug af EgeFitness.
Lokalet er nu opdelt i zoner, og der må max være én person i hver zone. Der er håndsprit ved trappen op til EgeFitness samt på bordet ud for lokalet. Der er diverse opslag, som man bedes orientere sig om inden brug af rummet. Det er vigtigt, at alle spritter maskinerne af efter brug. Der vil blive gjort rent dagligt ved afspritning af alle maskiner og kontaktflader. Dette også ud fra anbefalingerne fra DGI og DIF.

Vi følger desuden Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER IGEN.

På bestyrelsens vegne/ Jette Larsen

Info fra JUIF d. 10.06.20

med Ingen kommentarer

Kære alle medlemmer i JUIF
Vi er i øjeblikket ved at finde ud af, hvordan vi kan åbne forsvarligt op i både Egehuset og i EgeFitness.

Det vil kræve en del mere rengøring samt opsætning af diverse informationer og flere spritdispensere til hånddesinfektion.

Vi skal også i EgeFitness have lave afstandsmarkeringer og andet. Vi følger selvfølgelig både Sundhedsstyrelsens retningslinjer samt retningslinjerne, som DGI og DIF har udarbejdet og er i gang med at udarbejde.
I hører nærmere, så snart vi ved mere.

På bestyrelsens vegne/ Jette Larsen

Info fra JUIF d. 25.05.2020

med Ingen kommentarer

Der er efterhånden blevet lukket lidt mere op for de forskellige idrætsaktiviteter, hvilket vi er rigtig glade for.
Det betyder, at Krolf nu har været i gang i nogle uger, og nu kan udendørs fodbold også starte op.

Stavgang er også kommet i gang. Vi skal fortsat følge myndighedernes retningslinjer i forhold til, at der kun må være 10 mand samlet. Der vil nu blive åbnet op for toiletterne ud mod legepladsen. Men omklædningsrum, klubhuset og Egehuset må fortsat ikke benyttes.
EgeFitness er fortsat lukket, indtil vi hører andet. Man vil blive kompenseret for de aflyste måneder ved en forlængelse af abonnementet, men der vil ikke blive udbetalt penge.

På bestyrelsens vegne/ Jette Larsen

Kartoffelkonkurrence i Jegerup

med Ingen kommentarer

På trods af Corona-epidemi og dårligt vejr har Jegerup Landsbyforening afviklet den årlige Kartoffelkonkurrence og i lørdags blev vinderne fundet – dog uden publikum, da Sommerfesten, hvor vinderne plejer at blive præsenteret, som alt andet er aflyst.

 

De 6 deltagere, der i de seneste måneder omhyggelig har plejet de udleverede læggekartofler, gravede efter tur 5 planter op, hvorefter udbyttet blev indsamlet.

 

Efter vejning blev vinderne fundet, hvor 1. præmie gik til Ejner Jensen, 2. præmie til Majse Jensen og 3. præmie til Anker Stark.

Generalforsamling egehuset

med Ingen kommentarer

egehuset indkalder til generalforsamling torsdag d. 30. april 2020 kl. 19.30 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Med venlig hilsen
Egehuset.

Sommerfest 2020

med Ingen kommentarer

INFO FRA JUIF

Kære alle

Efter Statsministeriets pressemøde her til aften må vi desværre aflyse Sommerfesten i år.

Vi har 100 års Jubilæumsfest d. 5. december 2020, så der håber vi at kunne mødes.

 

På bestyrelsens vegne/ Jette Larsen

1 3 4 5 6 7 8 9 17