med Ingen kommentarer

Kære alle

Som I jo nok har set, så er vi på grund af restriktionerne nødt til at aflyse vores generalforsamling d. 22/2. Vi har nu flyttet den til d. 26/4, hvor vi håber at kunne mødes flere mennesker.

Vi håber, at det i år kan lade sig gøre at afholde Sommerfesten i en eller anden form, men det er jo desværre for tidligt at tage stilling til endnu. Flere gav udtryk for sidste år, at de gerne ville stå for noget en af dagene, så det må vi se på, hvad der kan lade sig gøre. Dette også set i forhold til den nok korte tid, der bliver til at forberede festen i. Men vi krydser fingre for, at noget kan lade sig gøre, og så indkalder JUIF til et møde, når vi ved mere.

Vi forventer (håber), at vi kan afholde vores Jubilæums- og Gensynsfest d. 4. december. Der vil også på et tidspunkt komme et møde i forhold til denne.

Ved spørgsmål eller andet kontakt venligst undertegnede.

Mange hilsner fra Jette Larsen/JUIF

Comments are closed.