med Ingen kommentarer

I forlængelse af Jegerups fejring af 100 året for Genforeningen har vi nu fået mindestenen på sin endelige plads ved opkørslen til Jegerup skole. Af forskellige årsager fik Jegerup aldrig en genforeningssten i 1920, men det er der nu rettet op på.

Kommunen fik også den gode idé at markere jubilæet med at forære et genforeningstræ til alle landdistrikter. Jegerup valgte en blodbøg, som nu i årene fremover vil stå og være med til at markere jubilæet.
Kommunen foreslog, at byens unge skulle plante træet. En rigtig god idé, som ungdomsklubben straks tog imod, og nogle af byens unge piger gik frisk til sagen, selvom en skovl nok ikke er det, de er mest kendt med. Nu står genforeningstræet på kulturpladsen ved skolen, og de unge vil altid kunne sige: det træ har jeg været med til at plante.

 

Der blev også rettet en tak til Byggeriget og vognmandsfirmaet Flemming Paulsen for praktisk hjælp med kran og maskinkraft. Og der blev rettet en tak til alle de frivillige, der bruger mange timer på at renovere og vedligeholde vores område og bygninger.

På grund af corona-restriktionerne kunne hele byen desværre ikke inviteres med til plantningen.

Comments are closed.