med Ingen kommentarer

Generalforsamling d-5-11-20 er AFLYST desværre.

 

egehuset Jegerup

Torsdag den 5. nov. 2020 kl. 19.30 i klubhuset

Der afholdes ordinær generalforsamling i egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forud før egehusets generalforsamling holder Jegerups Venner sin årlige generalforsamling.

Jegerups Venner vært ved gratis pålægslagkage, øl/vand og kaffe.

Bestyrelsen

Comments are closed.