med Ingen kommentarer

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af årets budget
5. Behandling af indkomne forslag: 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Gert Johnsen
Jannie Mose
7. Eventuelt

Comments are closed.