med Ingen kommentarer

egehuset indkalder til generalforsamling torsdag d. 30. april 2020 kl. 19.30 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Med venlig hilsen
Egehuset.

Comments are closed.