Genrealforsaming Frihed Krolf

med Ingen kommentarer

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 19.00 I KLUBHUSET Dagsorden: Valg af Stemmetællere Valg af dirigent og referent Bestyrelsesberetning, fremlægges til debat og godkendelse Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse Fastlæggelse af kontigent 1. m arts 2018 Behandling af indkomne forslag På valg er: Claus Carstens (modtager ikke genvalg) Hansi Valg af suppleant: På valg er: Peter Jepsen Valg af regnskabskontrollør: På valg er: Bente Mosegaard EVT Vel mødt