med Ingen kommentarer

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 19.00 I KLUBHUSET

Dagsorden:

 1. Valg af Stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsesberetning, fremlægges til debat og godkendelse
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontigent 1. m arts 2018
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. På valg er: Claus Carstens (modtager ikke genvalg) Hansi
  Valg af suppleant:
  På valg er: Peter Jepsen
  Valg af regnskabskontrollør: På valg er: Bente Mosegaard
 8. EVT

Vel mødt

Comments are closed.