med Ingen kommentarer

Tak til alle, der har indbetalt kontingent til Jegerup Landsbyforening. Pengene bruges primært til at betale udgifter til græsklipning og vedligeholdelse af de mange fine stier i og omkring Jegerup.

Hvis du/I ikke allerede har betalt kontingentet, opfordrer vi dig/jer til at indbetale på nedenstående konto.

Jegerup Landsbyforening
v/bogholder Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup, 6500 Vojens
Mailadresse: mcjkrag@gmail.com

Fornyelse eller nytegning af medlemskab 2019

Husstand pr. år ………..    100 kr.
Enkeltperson pr år ……    50 –
Firma og foreninger pr. år    200 –

Netbank:
Sydbank,  reg. 7990, konto 10 48 714 (Husk navn og adresse)

Kontingentet bedes venligst betalt før generalforsamlingen den 25. april 2019.

Comments are closed.