med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts
kl.19.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Egehuset indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bemærk at generalforsamlingen i Egehuset afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Jegerups Venner.

Efter generalforsamlingerne er Jegerups Venner traditionen tro vært ved rigelig pålægskage, øl, sodavand og kaffe, så ingen kommer til at gå hverken sultne eller tørstige hjem.

Vel mødt

Egehuset
Jegerups Venner

Comments are closed.