med Ingen kommentarer

Fik pinsedag overrakt Lions Pinsepris 2017. Ejner var indstillet af Jegerup Landsbyforening, og indstillingen lød:

Ejner Jensen er en fantastisk ildsjæl, der brænder for lokalsamfundet i Jegerup. Ejner besidder en smittende entusiasme omkring de projekter, han involverer sig i, og det er mange. Desuden er Ejner meget opmærksom på at beskytte natur og miljø.  Som formand for byens grønne gruppe (ca 15 voksne mænd) er han med til at vedligeholde landsbyen og et omfattende stisystem.

Ejner har altid deltaget aktivt i byens foreningsliv, været i bestyrelsen og udvalgsformand i Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening i mange år. Desuden er Ejner mangeårigt medlem af menighedsrådet, hvor han er kirkeværge og yder et stort arbejde.

Siden Landsbyforeningens etablering i 2003 har Ejner været med i bestyrelsen, og han yder en kæmpeindsats. Ejner har en utrolig energi og er meget synlig i bybilledet i Jegerup. Altid er han i gang med projekter til byens ve og vel.

Ejner er en oplagt og meget værdig kandidat til at modtage Lions pinsepris.

mvh
Solveig

Comments are closed.