med Ingen kommentarer

Egehuset Jegerup

Generalforsamling i Egehuset

Mandag den 15. april 2019 kl. 19.30 i klubhuset

Der afholdes ordinær generalforsamling i Egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I forlængelse af egehusets generalforsamling holder Jegerups Venner den årlige generalforsamling.

Efterfølgende er Jegerups Venner vært ved gratis pålægslagkage, øl/vand og kaffe.

Bestyrelsen

Comments are closed.