med Ingen kommentarer

Tirsdag den 11. april 2017 kl. 19.00 i klubhuset

Der afholdes ordinær generalforsamling i Egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I forlængelse af egehusets generalforsamling holder Jegerups Venner den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, og der er gratis kaffe og kage.
Bestyrelsen

Comments are closed.