med Ingen kommentarer

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00

i lokale 2 på Jegerup Gl. Skole.

Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi vedlægger opkrævning på medlemskontingent for 2019 og anmoder om betaling før generalforsamlingen. Pengene går primært til driftsudgifter for grøn gruppe.

Årsmøde for JFK

I lighed med tidligere vil der i forlængelse af generalforsamlingen i Landsby-foreningen blive holdt årsmøde for Jegerup Fritids- og Kulturcenter.

————————————

Der er gratis kaffebord!

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Comments are closed.