med Ingen kommentarer

For 5. år i træk tilbyder Haderslev Kommune hvert landdistrikt 50.000 kr. til realisering af projekter i lokalområdet. I år har kommunen valgt at lade borgerbudgetteringsprojektet køre hen over forår og sommer med indrapportering til kommunen senest 1. sept. 2020.

I det tidlige forår blev Danmark ramt af den verdensomspændende corona pandemi. Det ødelagde planlægningen, og reglerne blev ændret, så der ikke afholdes informationsmø-der. Indrapportering af projekter sker dog stadig senest 1. sept. 2020.

Vi anmoder derfor Jegerup borgere om at indsende skriftlige forslag og ønsker senest den 10. august 2020. Skema vedlægges.(kan også hentes på hadeslev.dk/landdistrikter) Forslag mailes til: slarsen5@bbsyd.dk eller lægges i Landsbyforeningens postkasse på sko-len. Projekterne kan indeholde mindre driftsopgaver, dog ikke løn. Borgerbudgetterings-midlerne udbetales umiddelbart efter 1. sept. 2020.

Borgerne inviteres efterfølgende til borgermøde

Tirsdag den 18. august kl. 19 i lokale 2 på Jegerup Fritids- og Kulturcenter

Her vil de indkomne forslag blive præsenteret, og der vil blive stemt om forslagene. De projekter, der får flest stemmer, indsendes til kommunen.

Der vil være gratis kaffe og kage, og vi håber, at rigtig mange også i år bakker op og kom-mer med gode forslag.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Comments are closed.