med Ingen kommentarer

Alle er velkommen til at være med til Opfølgning på Inspirationsdagen den 28. maj 2016
Nu er der efterhånden gået et halvt års tid siden vores inspirationsmøde på skolen.Der blev nedsat tre arbejdsgrupper med hver sin dagsorden.

1. Musik og andre events, herunder også grillaftener og ” kom hinanden ved arrangementer” og meget mere.

2. Bevaring af legepladsen ved skolen. Har været lidt vanskelig at overskue, da kommunen fortsat har råderet over pladsen, og der er usikkerhed, om der kommer en ny børnehave.

3. Velkomst af nye Jegerup borgere. Denne gruppe vil sørge for, at nye Jegerup borgere bydes velkommen og informeres om, hvad der er og sker i byen. Og der er faktisk kommet en del tilflyttere her i løbet af året. Dejligt.

Nu er det så tid til at drøfte, om arbejdsgrupperne er kommet videre, eller hvordan vi skal sætte tingene i gang. Der var dejlig stor interesse på inspirationsdagen, og det ville være ærgerligt, hvis ikke der kommer noget ud af det, som bidrager positivt til livet i Jegerup.
Jegerup har gode rammebetingelser med masser at lokaler og udenoms områder. Og det fantastiske ved inspirationsdagen var også, at rigtig mange unge bød ind blev tovholder i arbejds-grupperne. Det lover godt for Jegerups fremtid.

Nu skal vi lige have juletravlheden overstået, så der indkaldes derfor til fællesmøde for grupperne på skolen Mandag den 23. januar 2017 kl. 19 på skolen
Hvis I kender flere, der gerne vil være med i arbejdsgrupperne, må I gerne invitere dem med til mødet.

Alle er velkommen.

Vi vil jo alle gerne det bedste for at udvikle Jegerup. Jeg vil gerne på Landsbyforeningens vegne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening
Solveig Larsen

Comments are closed.