med Ingen kommentarer

Det var en rigtig god dag i Jegerup i går. Med Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen som inspirator kom der gang i en lang række ideer til, hvordan man kan gøre livet i Jegerup endnu mere spændende. Knap 60 borgere deltog i arrangementet.

Jegerup har nogle fantastiske rammer med multihus, den gamle skole, forsamlingshuset, grønne områder, stier, legeplads osv. Stemningen var i top, og der kom rigtig mange spændende forslag. Og for at det ikke bliver ved ideerne, blev der nedsat nogle grupper, der straks gik i gang.

Der var så mange gode forslag, at det var nødvendigt at samle dem i nogle hovedgrupper. Noget af det, der umiddelbart startes på er: musik og andre events, herunder også grillaftener og ” kom hinanden ved arrangementer” og meget mere. En gruppe vil arbejde for at bevare legepladsen, og en anden gruppe vil sørge for, at nye Jegerup borgere bydes velkommen og informeres om, hvad der er og sker i byen.

Det fantastiske ved inspirationsdagen var også, at rigtig mange unge bød ind blev tovholder i arbejdsgrupperne. Det lover godt for Jegerups fremtid.

Inspirationsdagen

Comments are closed.