med Ingen kommentarer

JUIF indkalder til Generalforsamling
mandag d. 25.02.2019 kl. 19. i klubhuset

Dagsorden efter gældende regler.
Forslag til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen
skal være foreningens formand i hænde senest seks dage før
generalforsamlingen.

Hallen/klubhuset er lukket for aktiviteter denne aften.

Venlig hilsen JUIF’s bestyrelse

Comments are closed.