med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling tirsdag d. 11. april 2017 kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter Egehusets generalforsamling der starter kl. 19.00

Der bydes naturligvis på lidt godt at spise…….

Bestyrelsen.

Comments are closed.