JUIF indkalder til Generalforsamling

med Ingen kommentarer

mandag d. 27/2 – 2017 kl. 19 i klubhuset

Dagsorden efter gældende regler. Forslag til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest seks dage før generalforsamlingen.

Hallen/klubhuset er lukket for aktiviteter denne aften.

Venlig hilsen JUIF´s bestyrelse

HUSK MØDE MANDAG DEN 23. JANUAR OM OPFØLGNING PÅ TEMADAGEN FRA MAJ

med Ingen kommentarer

Alle er velkommen til at være med til Opfølgning på Inspirationsdagen den 28. maj 2016
Nu er der efterhånden gået et halvt års tid siden vores inspirationsmøde på skolen.Der blev nedsat tre arbejdsgrupper med hver sin dagsorden.

1. Musik og andre events, herunder også grillaftener og ” kom hinanden ved arrangementer” og meget mere.

2. Bevaring af legepladsen ved skolen. Har været lidt vanskelig at overskue, da kommunen fortsat har råderet over pladsen, og der er usikkerhed, om der kommer en ny børnehave.

3. Velkomst af nye Jegerup borgere. Denne gruppe vil sørge for, at nye Jegerup borgere bydes velkommen og informeres om, hvad der er og sker i byen. Og der er faktisk kommet en del tilflyttere her i løbet af året. Dejligt.

Nu er det så tid til at drøfte, om arbejdsgrupperne er kommet videre, eller hvordan vi skal sætte tingene i gang. Der var dejlig stor interesse på inspirationsdagen, og det ville være ærgerligt, hvis ikke der kommer noget ud af det, som bidrager positivt til livet i Jegerup.
Jegerup har gode rammebetingelser med masser at lokaler og udenoms områder. Og det fantastiske ved inspirationsdagen var også, at rigtig mange unge bød ind blev tovholder i arbejds-grupperne. Det lover godt for Jegerups fremtid.

Nu skal vi lige have juletravlheden overstået, så der indkaldes derfor til fællesmøde for grupperne på skolen Mandag den 23. januar 2017 kl. 19 på skolen
Hvis I kender flere, der gerne vil være med i arbejdsgrupperne, må I gerne invitere dem med til mødet.

Alle er velkommen.

Vi vil jo alle gerne det bedste for at udvikle Jegerup. Jeg vil gerne på Landsbyforeningens vegne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening
Solveig Larsen

Juletræsfest 2016

med Ingen kommentarer

Jegerups Forsamlingshus søndag den 4.decmberjuletraesfest

• Kl. 14.00 Julegudstjeneste i kirken
• Kl. 15.15 Dans om juletræet med Julemanden

Der er kaffe/glögg og æbleskiver – pris 30,-kr pr voksen, gratis for børn.

Pris pr barn for slikpose 25,-kr.

Der betales ved indgangen i Forsamlingshuset.

Tilmelding til Bibs Stark, Østerengvej 4 – senest 27.november.

JULEMARKED i Jegerup Fritids- og Kulturcenter

med Ingen kommentarer

Lørdag den 26. november 2016 fra kl. 10.00 til kl. 16.00christmas-tree-151755_960_720

Cafégruppen arrangerer igen i år et stort JULEMARKED, hvor overskuddet går til et formål til gavn for Jegerup.

Vi håber, at der igen vil være mange, der vil bidrage med ting til markedet. Det kan være: Dekorationer og kranse - Hæklede og strikkede ting. Marmelade og syltede ting. Små ting til loppemarkedet, f.eks. legetøj. Vi modtager også gerne småkager og andet bagværk. Kontakt Bibs Stark, tlf. 28 93 59 63 eller  Else Jensen, tlf. 21 26 35 96.

Har man ikke tid eller ikke mener at kunne lave nogle af de ovennævnte ting, må man gerne donere ting (ikke brugte) til vores tombola.Kontakt Randi Kley, tlf. 26 25 88 46

Der vil dufte af glühwein, vafler, grillpølser og andet godt i skolebygningen. Der vil være boder, en tombola med fine præmier og loppemarked.

Og så er der pebernøddebagning for børn.

Opstart af læsegruppe

med Ingen kommentarer

På opfordring har gruppen omkring Det lille Bibliotet taget initiativ til opstart af en læsegruppe.

Opstart den 24. oktober kl. 19.00 på skolen

Der vil blive lagt op til, at de fremmødte og interesserede skal være med til at beslutte mødefrekvens, hvilke slags bøger der kan være aktuelle at læse, mødedag og tidspunkt og hvad der ellers måtte være. Vi ser frem til at komme i gang.

Peter, Mona og Stinne

book-club-4

Hejsa drenge og piger Fra 6 klasse til 18 år.

med Ingen kommentarer

Hvad skal du lave torsdag aften ??? Du skal da selvfølgelig i Jegerup Ungdomsklub……

Der er åbent fra kl. 19.00 – 21.30, første gang den 6.10.2016.jegerup-ungdomssklub

Kom og hyg dig med dine venner, nye som gamle, høre musik, se tv, spille billard og fodbold mm. Der kan købes slik og sodavand.
Prisen er: 100 for hele sæsonen eller 10,00 pr. gang.

Vi ses Lone og Pia

Til forældrene: Ved klubaften vil der altid være 2 voksne til stede.

 

Invitation til borgermøde

med Ingen kommentarer

Afstemning om borgerbudgettering Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 19.00

Den 30. august holdt Jegerup borgermøde om borgerbudgettering. Det var en fornøjelse at kunne fortælle, at Haderslev Kommune i år har besluttet via borgerbudgettering at lade de enkelte landdistrikter selv disponere over landdistriktspuljen.

I praksis betyder det, at Jegerup kan få 52.000 kr. til lokale projekter, som vi selv planlægger, projekterer og gennemfører.  Alle kan byde ind med ønsker og deltage i afstemningen, om hvilke projekter der skal gennemføres.

På borgermødet den 30. august og efterfølgende er der kommet en række forslag ind, som alle kan være med til at styrke fællesskabet og forskønne Jegerup.

Der er nu gået godt en måned med idéudvikling, og nu skal projektforslagene præsenteres, og der skal stemmes om, hvilke projekter vi ønsker at bruge pengene til. For hvert projektforslag skal der udfyldes et afrapporteringsskema, som skal indsendes til kommunen for at få udbetalt beløbet. Skemaet hentes på haderslev.dk/landdistrikter.

Vi vil gerne invitere til 2. borgermøde om borgerbudgettering Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 19.00

På skolen. Der er gratis kaffe og kage. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i beslutningsprocessen og glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Borgerspisning i Jegerup Forsamlingshus

med Ingen kommentarer

Det er med stor fornøjelse, at vi kan meddele, at JUIF har tilbudt at stå for borgerspisning i forsamlingshuset

Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.00

Borgerspisning er nem aftensmad for alle, der har lyst til at komme. Prisen er 50 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Man kommer, sætter sig til bords og spiser. Oprydning og opvask skal man ikke tænke på, blot komme og være med til en hyggelig gang fællesspisning, hvorefter man kan gå hjem og putte børnene i seng.

Vi håber, at mange vil bakke op om arrangementet, og at nogle allerede nu vil overveje at melde sig til at stå for maden ved næste borgerspisning til februar.

Af hensyn til maden er vi nødt til at vide, hvor mange, der kommer. Der er derfor tilmelding senest søndag den 9. oktober til Bibs på tel 7454 0300 eller bibsstark@bbsyd.dk.

Et eventuelt overskud går til forsamlingshuset.

Samme dag er der gudstjeneste i Jegerup Kirke kl. 16.30, hvor Dora Aalling står på prædikestolen

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jegerup Forsamlingshus

1 10 11 12 13 14 15