Tilstede: Claus Carsten, Harry Freund, Gert Johnsen, Michael Sørensen og Claus Thomsen
Afbud: Solveig Larsen

1. Claus Carstens byder velkommen.

 

2. Nyt fra Erik Jensen:
Efterspørger afklaring på hvor regninger på vedligehold vedr. klubhus skal sendes til.
Alt vedr. klubhuset skal ALTID noteres og sendes til kommunen.
Der har været udskiftning/rep. af blandingbatteri.
Gas og strømeftersyn skal foretages i 2017
Der bruges mere tid på rengøring efter at Krolf-klubben bruger faciliteterne i huset.
Erik efterlyser  styring af lys i hallen
Der er roser til Erik for altid at holde Lokalerne i meget pæn og rydelig stand.

 

3. Konstituering:
Formand-  Michael Sørensen
Næstformand- Harry Freund
Kasserer- Gert Johnsen
Sekretær- Solveig Larsen
Medlem- Claus Carstens
Medlem- Claus Thomsen

 

4. Økonomi:
Gert: Vi har ca. 100.000 kr. stående på kontoen pr. 1.11.2016
Det er ca. 20.000 kr. mere end budgetteret, men der mangler at blive lavet belysning
af udvendigt skilt (mod Vojens) Derudover kommer der også evt. udgift til tidstyring
af lyset i hallen.

Michael: Der mangler 2. acces-points til wifi. Der bliver også en udgift hertil. Ca 1.200 kr. + forberedelse med datakabler til evt. nye tiltag.
Beslutning under økonomi: Der skal laves belysning af udvendigt skilt. Michael Indhenter tilbud ved Skrydstrup el, og er sammen med Harry tovholder for at projektet gennemføres. Det er ligeledes besluttet at evt. styring af lys i hallen, kun gennemføres hvis det kan gøres meget enkelt (læs også billigt), da to nætter med lys i hallen ikke berettiger en ret stor investering i dette. Michael og Harry er ligeledes tovholder på at undersøge muligheder og pris fra Skrydstrup el. Michael monterer acces-points

 

Evt.
Michael undersøger muligheden  for at flytte vejrstationen op på taget af Egehuset.
Debat om hvorledes vi fremtidssikrer økonomien i Egehuset.
Skal vi mod betaling, overveje at overtage klubhuset.

Referent:
Claus Thomsen