egehuset og klubhuset optaget

27-02-17 19:00 - 22:00

JUIF indkalder til Generalforsamling mandag d. 27/2 – 2017 kl. 19 i klubhuset

Dagsorden efter gældende regler. Forslag til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen skal være foreningens
formand i hænde senest seks dage før generalforsamlingen.