Genforeningstræ i Jegerup

med Ingen kommentarer

Som nogle måske ved forærer Haderslev Kommune hvert landdistrikt et træ i anledning af 100 året for Genforeningen i 1920.

Træet plantes på samme tid i alle landdistrikter, og plantningen foregår

fredag den 20. nov. 2020 kl. 16

på kulturpladsen ved Jegerup gl. skole.

I Jegerup er vi så heldige at få besøg af formanden for Haderslev Kommunes landdistrikt Bent Kloster, som sammen med unge mennesker fra Jegerup Ungdomsklub vil forestå den officielle plantning.

Vi ville gerne have inviteret hele byen til at være med, men det kan desværre ikke lade sig gøre på grund af corona restriktionerne, som ikke tillader forsamlinger over 10 pers.

Vi håber dog, at alle kan glædes over den nye blodbøg, som sammen med vores nye Genforeningssten vil minde os om genforeningen.

Solveig Larsen, Jegerup Landsbyforening

Mvh
Solveig

Info om nye retningslinjer fra myndighederne og DGI/GymDanmark fra 26. oktober:

med Ingen kommentarer
Fra i dag mandag d. 26.10.20 og foreløbig 4 uger frem (til og med d. 22.11.20) sænkes forsamlingsforbuddet til 10 personer.
Børn og unge til og med 21 år er dog undtaget fra dette forbud. Her må der fortsat være max 50 personer samlet. Dette gælder også for forældre/barn-hold.
På vores voksenhold må der max være 10 personer tilstede incl. træner/instruktør. Dette vil trænere og instruktører sørge for.
Senioridræt er aflyst til og med d. 22.11.20.
Fra torsdag d. 29.10.20 og til og med d. 02.01.21 skal mundbind bæres til og fra aktiviteter i hallen og i EgeFitness. Mundbind skal også bæres ved ophold i klubhus og foyer.
Ved eventuelle spørgsmål kontakt venligst formand i JUIF Jette Larsen på mobil 20825617 eller mail jettell21@gmail.com.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i JUIF

Generalforsamling i egehuset

med Ingen kommentarer

Generalforsamling d-5-11-20 er AFLYST desværre.

 

egehuset Jegerup

Torsdag den 5. nov. 2020 kl. 19.30 i klubhuset

Der afholdes ordinær generalforsamling i egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forud før egehusets generalforsamling holder Jegerups Venner sin årlige generalforsamling.

Jegerups Venner vært ved gratis pålægslagkage, øl/vand og kaffe.

Bestyrelsen

100 års Jubilæums- og Gensynsfest.

med Ingen kommentarer

Kære alle

Efter grundige overvejelser har vi i JUIF´s bestyrelse taget den beslutning, at vi udskyder vores 100 års Jubilæums- og Gensynsfest.

Vi synes ikke, at vi kan forsvare at afholde et arrangement med 240 deltagere, sådan som situationen er med Covid-19 nu.

Vi er rigtig kede af dette, men vi håber at se Jer alle lørdag d. 4. december 2021.

De bedste hilsner fra JUIF

Borgerbudgettering 2020

med Ingen kommentarer

For 5. år i træk tilbyder Haderslev Kommune hvert landdistrikt 50.000 kr. til realisering af projekter i lokalområdet. I år har kommunen valgt at lade borgerbudgetteringsprojektet køre hen over forår og sommer med indrapportering til kommunen senest 1. sept. 2020.

I det tidlige forår blev Danmark ramt af den verdensomspændende corona pandemi. Det ødelagde planlægningen, og reglerne blev ændret, så der ikke afholdes informationsmø-der. Indrapportering af projekter sker dog stadig senest 1. sept. 2020.

Vi anmoder derfor Jegerup borgere om at indsende skriftlige forslag og ønsker senest den 10. august 2020. Skema vedlægges.(kan også hentes på hadeslev.dk/landdistrikter) Forslag mailes til: slarsen5@bbsyd.dk eller lægges i Landsbyforeningens postkasse på sko-len. Projekterne kan indeholde mindre driftsopgaver, dog ikke løn. Borgerbudgetterings-midlerne udbetales umiddelbart efter 1. sept. 2020.

Borgerne inviteres efterfølgende til borgermøde

Tirsdag den 18. august kl. 19 i lokale 2 på Jegerup Fritids- og Kulturcenter

Her vil de indkomne forslag blive præsenteret, og der vil blive stemt om forslagene. De projekter, der får flest stemmer, indsendes til kommunen.

Der vil være gratis kaffe og kage, og vi håber, at rigtig mange også i år bakker op og kom-mer med gode forslag.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Info fra JUIF d. 21.06.20:

med Ingen kommentarer

SÅ ÅBNER VI OP I EGEHUSET OG EGEFITNESS 🙂

I morgen tirsdag d. 23. juni åbner vi op for brug af Egehuset og omklædnings- og baderum.
Der vil foreløbig være opholdsforbud i foyer og klubhus. Man kan selvfølgelig godt gå igennem, men man skal ikke opholde sig der. I de øvrige lokaler er der begrænsning på antal personer.
Der vil ved brug blive rengjort på alle kontaktflader som anbefalet af DGI og DIF.

På fredag d. 26. juni åbner vi op for brug af EgeFitness.
Lokalet er nu opdelt i zoner, og der må max være én person i hver zone. Der er håndsprit ved trappen op til EgeFitness samt på bordet ud for lokalet. Der er diverse opslag, som man bedes orientere sig om inden brug af rummet. Det er vigtigt, at alle spritter maskinerne af efter brug. Der vil blive gjort rent dagligt ved afspritning af alle maskiner og kontaktflader. Dette også ud fra anbefalingerne fra DGI og DIF.

Vi følger desuden Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER IGEN.

På bestyrelsens vegne/ Jette Larsen

Info fra JUIF d. 10.06.20

med Ingen kommentarer

Kære alle medlemmer i JUIF
Vi er i øjeblikket ved at finde ud af, hvordan vi kan åbne forsvarligt op i både Egehuset og i EgeFitness.

Det vil kræve en del mere rengøring samt opsætning af diverse informationer og flere spritdispensere til hånddesinfektion.

Vi skal også i EgeFitness have lave afstandsmarkeringer og andet. Vi følger selvfølgelig både Sundhedsstyrelsens retningslinjer samt retningslinjerne, som DGI og DIF har udarbejdet og er i gang med at udarbejde.
I hører nærmere, så snart vi ved mere.

På bestyrelsens vegne/ Jette Larsen

1 2 3 4 5 6 16