Tekniske data for vandværket

 Produktion i 2019:  20.470 m³
 Solgt vand i 2019:  19.569 m³
 Vandspild:  4,4 %
 Indvindingstilladelse:  45.000 m³
 Antal boringer:  2 stk.
 Indvindingsdybde boring 1:  35.5 m
 Indvindingsdybde boring 2:  75 m
 Dagskapacitet gennemsnit:  82 m³
 Dagskapacitet max:  336 m³
 Timekapacitet gennemsnit:  3.5 m³
 Timekapacitet max:  14 m³
 Ledningsnet:  11,6 km
 Beholder til rent vand:  59 m³
 Antal forbrugere:  215 stk
Boring nr. 1 er taget midlertidigt ud af drift pga. for højt desphenyl-chloridazon indhold i vandet.