Nyt om børnehuset

med Ingen kommentarer

Landsbyforeningen har haft møde med Haderslev Kommune omkring en fremtid for børnehuset.

Vi er foreløbig nået frem til at få en privat dagpleje i kælderlokalerne for de 0-3 årige – og vi har fundet et navn til huset  – Egerødderne.

Vi er i fuld sving med at få markedsføringen på plads, for vi mener at Jegerup har meget at byde på for de unge og vi får mere og mere.

Der er en række konkrete opgaver, der nu skal løses i forhold til området omkring børnehuset, nemlig legepladsen og inventar til at gøre huset hyggeligt og indbydende. Hvis man ønsker at bidrage med enten bøger eller legetøj til børnehuset eller lidt knofedt til legepladsen, så ret henvendelse til Dorte Stetter på jetten@bbsyd.dk.

Indkaldelse til Generalforsamlinger i Jegerups Venner og Egehuset

med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts
kl.19.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Egehuset indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bemærk at generalforsamlingen i Egehuset afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Jegerups Venner.

Efter generalforsamlingerne er Jegerups Venner traditionen tro vært ved rigelig pålægskage, øl, sodavand og kaffe, så ingen kommer til at gå hverken sultne eller tørstige hjem.

Vel mødt

Egehuset
Jegerups Venner

1 6 7 8 9 10 11 12 15