Indkaldelse til Generalforsamlinger i Jegerups Venner og Egehuset

med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts
kl.19.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Egehuset indkalder til generalforsamling mandag d. 12. marts kl. 19.30 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bemærk at generalforsamlingen i Egehuset afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Jegerups Venner.

Efter generalforsamlingerne er Jegerups Venner traditionen tro vært ved rigelig pålægskage, øl, sodavand og kaffe, så ingen kommer til at gå hverken sultne eller tørstige hjem.

Vel mødt

Egehuset
Jegerups Venner

Genrealforsaming Frihed Krolf

med Ingen kommentarer

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 19.00 I KLUBHUSET

Dagsorden:

 1. Valg af Stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsesberetning, fremlægges til debat og godkendelse
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontigent 1. m arts 2018
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. På valg er: Claus Carstens (modtager ikke genvalg) Hansi
  Valg af suppleant:
  På valg er: Peter Jepsen
  Valg af regnskabskontrollør: På valg er: Bente Mosegaard
 8. EVT

Vel mødt

Gymnastikopvisning i JUIF

med Ingen kommentarer

JUIF afholder gymnastikopvisning

Lørdag d. 03.03 – 2018 kl. 13 i Egehuset

 

Program:

Øsby Ladies

Simmersted Springmix

Teen Tøser fra Haderslev

Seniordans

Jegerups RAS

Højer Efterskole

 

Vi ses

JUIF´s bestyrelse

Generalforsamling i JUIF

med Ingen kommentarer

JUIF indkalder til Generalforsamling

mandag d. 26.02 – 2018 kl. 19 i klubhuset

 

Dagsorden efter gældende regler.

Forslag til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen skal være

foreningens formand i hænde senest seks dage før generalforsamlingen.

 

Kom og hør om vores nye motionscenter – EGEFITNESS.

 

Egehuset/klubhuset er lukket for aktiviteter denne aften.

 

Vel mødt

JUIF´s bestyrelse

Fastelavn

med Ingen kommentarer

Fastelavn 2018

Jegerups forsamlingshus søndag d. 4. februar.

 

KL. 13.30 er der gudstjeneste i kirken
KL. 14.30 slår vi katten af tønden.

Der er kaffe/fastelavnsbolle – pris 35 kr. pr. voksen, gratis for børn.

Pris pr. barn for slikpose 25 kr.

Der betales ved indgangen i forsamlingshuset.

Tilmelding til Tina Lange, Ranunkelvej 4 eller Mette Krag, Engkær 13,

senest d. 26. januar.

……….klip……………klip……………klip…………..klip………….klip

Navn:……………………

Antal børn:……………………….   Antal Voksne:……………………

 

Egefitness

med Ingen kommentarer

Egefitness – Jegerups ry, en aktiv by

Her er en opdatering i forhold til, hvor vidt vi er med vores fitnesscenter. Planen er, at vi går i gang, når vi har indsamlet alle pengene dvs. 546.000 kr.

Vi forventer at det sker i foråret 2018.

Status er nu:

Borgerbudgettering                                                                       61.000 kr.

Tilskud fra Jegerups venner, Landsbyforeningen og JUIF           70.000 kr.

SE Vækstpulje                                                                            150.000 kr.

Lån ved Bevæg dig for livet – Fitness                                        200.000 kr.

Så vi har allerede nu 481.000 kr. og mangler derfor kun 65.000 kr.

Mange aktive hilsner fra Fitnessudvalget: Margit Carstens, Ivan Olsen, Jens Lassen og Jette Larsen

1 5 6 7 8 9 10 11 13