SOMMERAKTIVITETER I JUIF

med Ingen kommentarer

Sommer, sjov og hygge i Egehuset

 

Floorball for alle (fra 6 år og opefter)
Floorball er for alle, ung som gammel, mand som kvinde og tyk som tynd.
Pris: 150 kr. pr. voksen. 100 kr. pr. barn (6-17 år)
Hvornår: Mandag 18:30-19:30
Sæson: 6. maj-31. august
Træner: Jens og Jette
Tilmelding skal ske via vores nye hjemmeside juif.dk under de forskellige aktiviteter

Gymnastik.
Til sommergymnastik vil vi lave noget sjov gymnastik med spring, rytme og leg.
Du er velkommen, uanset om du har lavet gymnastik før
eller det er første gang du prøver.
Aldersgruppe: 5-11+
Hvornår: Mandag kl. 16:30-17:45
Sæson: 29. april t.o.m. d. 17. juni
Pris: 150 kr.
Trænere: Jane, Nikoline & Anne
Tilmelding skal ske via vores nye hjemmeside juif.dk under de forskellige aktiviteter

Badminton.
I år vil vi tilbyde sommer-badminton. I skal selv kunne stille ”hold”. Minimum 2 personer pr. bane.
Pris: 250 kr. pr. person.
Sæson: 1. maj-31. august
Ved interesse for badminton over sommeren, kontaktes René Moslund på tlf. 42 42 94 20

Fodbold for alle (15+) – Udendørs
Hvornår: Torsdag kl. 19:00-20:00
Sæson: 1. maj-så længe vejret tillader det.
Pris: 250 kr.
Træner: Dennis
Tilmelding skal ske via vores nye hjemmeside juif.dk under de forskellige aktiviteter

 

Vi håber på stor opbakning.

 

Venlig hilsen bestyrelsen i JUIF

Jegerup Landsbyforening

med Ingen kommentarer

Tak til alle, der har indbetalt kontingent til Jegerup Landsbyforening. Pengene bruges primært til at betale udgifter til græsklipning og vedligeholdelse af de mange fine stier i og omkring Jegerup.

Hvis du/I ikke allerede har betalt kontingentet, opfordrer vi dig/jer til at indbetale på nedenstående konto.

Jegerup Landsbyforening
v/bogholder Margit Krag, Bygaden 39, Jegerup, 6500 Vojens
Mailadresse: mcjkrag@gmail.com

Fornyelse eller nytegning af medlemskab 2019

Husstand pr. år ………..    100 kr.
Enkeltperson pr år ……    50 –
Firma og foreninger pr. år    200 –

Netbank:
Sydbank,  reg. 7990, konto 10 48 714 (Husk navn og adresse)

Kontingentet bedes venligst betalt før generalforsamlingen den 25. april 2019.

Indkaldelse til Generalforsamling i Jegerups Venner

med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling mandag d. 15. april kl. 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Bemærk at generalforsamlingen i Egehuset afholdes umiddelbart inden generalforsamlingen i Jegerups Venner. Egehusets generalforsamling starter kl. 19.30 Efter generalforsamlingerne er Jegerups Venner traditionen tro vært ved rigelig pålægskage, øl, sodavand og kaffe, så ingen kommer til at gå hverken sultne eller tørstige hjem.

Vel mødt
Jegerups Venner og Egehuset

Der inviteres til generalforsamling i Jegerup Landsbyforening

med Ingen kommentarer

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00

i lokale 2 på Jegerup Gl. Skole.

Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi vedlægger opkrævning på medlemskontingent for 2019 og anmoder om betaling før generalforsamlingen. Pengene går primært til driftsudgifter for grøn gruppe.

Årsmøde for JFK

I lighed med tidligere vil der i forlængelse af generalforsamlingen i Landsby-foreningen blive holdt årsmøde for Jegerup Fritids- og Kulturcenter.

————————————

Der er gratis kaffebord!

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Generalforsamling i Egehuset

med Ingen kommentarer

Egehuset Jegerup

Generalforsamling i Egehuset

Mandag den 15. april 2019 kl. 19.30 i klubhuset

Der afholdes ordinær generalforsamling i Egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I forlængelse af egehusets generalforsamling holder Jegerups Venner den årlige generalforsamling.

Efterfølgende er Jegerups Venner vært ved gratis pålægslagkage, øl/vand og kaffe.

Bestyrelsen

Konstituering i JUIF d. 6.3.2019

med Ingen kommentarer

JUIF har nu konstitueret sig:
Formand
Jette Laustsen Larsen
Mobil: 20 82 56 17
Mail: jettell21@gmail.com

Næstformand/sekretær
Maria Nørgaard
Mobil: 27 19 28 38
Mail: mknorgaard@gmail.com

Kassérer
Edith Pedersen
Mobil: 51 29 29 88
Mail: edithjepsen@gmail.com

EgeFitness
Benny Schnuchel
Mobil: 28 88 23 04
Mail: Jegerup6500@gmail.com

Fest og kultur
Mette Krag (orlov)
Mobil: 23 66 83 90
Mail: mk-krag@hotmail.com

Indtil 31.05.2019
Suppleant Martin Ravnskjær
Mobil: 31 23 93 78
Mail: Martin.ravnskjaer@gmail.com

Gymnastik
Signe Nielsen
Mobil: 23 98 58 32
Mail: signen2009@hotmail.com

Badminton og bold
René Moslund
Mobil: 42 42 94 20
Mail: re_ne_mos@hotmail.com

Generalforsamling i JUIF

med Ingen kommentarer

JUIF indkalder til Generalforsamling
mandag d. 25.02.2019 kl. 19. i klubhuset

Dagsorden efter gældende regler.
Forslag til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen
skal være foreningens formand i hænde senest seks dage før
generalforsamlingen.

Hallen/klubhuset er lukket for aktiviteter denne aften.

Venlig hilsen JUIF’s bestyrelse

1 3 4 5 6 7 8 9 14