Indkaldelse til Generalforsamling i Jegerups Venner

med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling mandag d. 15. april kl. 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Bemærk at generalforsamlingen i Egehuset afholdes umiddelbart inden generalforsamlingen i Jegerups Venner. Egehusets generalforsamling starter kl. 19.30 Efter generalforsamlingerne er Jegerups Venner traditionen tro vært ved rigelig pålægskage, øl, sodavand og kaffe, så ingen kommer til at gå hverken sultne eller tørstige hjem.

Vel mødt
Jegerups Venner og Egehuset

Der inviteres til generalforsamling i Jegerup Landsbyforening

med Ingen kommentarer

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00

i lokale 2 på Jegerup Gl. Skole.

Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vi vedlægger opkrævning på medlemskontingent for 2019 og anmoder om betaling før generalforsamlingen. Pengene går primært til driftsudgifter for grøn gruppe.

Årsmøde for JFK

I lighed med tidligere vil der i forlængelse af generalforsamlingen i Landsby-foreningen blive holdt årsmøde for Jegerup Fritids- og Kulturcenter.

————————————

Der er gratis kaffebord!

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening

Generalforsamling i Egehuset

med Ingen kommentarer

Egehuset Jegerup

Generalforsamling i Egehuset

Mandag den 15. april 2019 kl. 19.30 i klubhuset

Der afholdes ordinær generalforsamling i Egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

I forlængelse af egehusets generalforsamling holder Jegerups Venner den årlige generalforsamling.

Efterfølgende er Jegerups Venner vært ved gratis pålægslagkage, øl/vand og kaffe.

Bestyrelsen

Konstituering i JUIF d. 6.3.2019

med Ingen kommentarer

JUIF har nu konstitueret sig:
Formand
Jette Laustsen Larsen
Mobil: 20 82 56 17
Mail: jettell21@gmail.com

Næstformand/sekretær
Maria Nørgaard
Mobil: 27 19 28 38
Mail: mknorgaard@gmail.com

Kassérer
Edith Pedersen
Mobil: 51 29 29 88
Mail: edithjepsen@gmail.com

EgeFitness
Benny Schnuchel
Mobil: 28 88 23 04
Mail: Jegerup6500@gmail.com

Fest og kultur
Mette Krag (orlov)
Mobil: 23 66 83 90
Mail: mk-krag@hotmail.com

Indtil 31.05.2019
Suppleant Martin Ravnskjær
Mobil: 31 23 93 78
Mail: Martin.ravnskjaer@gmail.com

Gymnastik
Signe Nielsen
Mobil: 23 98 58 32
Mail: signen2009@hotmail.com

Badminton og bold
René Moslund
Mobil: 42 42 94 20
Mail: re_ne_mos@hotmail.com

Generalforsamling i JUIF

med Ingen kommentarer

JUIF indkalder til Generalforsamling
mandag d. 25.02.2019 kl. 19. i klubhuset

Dagsorden efter gældende regler.
Forslag til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen
skal være foreningens formand i hænde senest seks dage før
generalforsamlingen.

Hallen/klubhuset er lukket for aktiviteter denne aften.

Venlig hilsen JUIF’s bestyrelse

Juletræsfest 2018

med Ingen kommentarer

Jegerups Forsamlingshus søndag den 9. december

* Kl. 15.00: Kaffe/gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. AFLYST

* Kl.16.30: Julegudstjeneste i kirken.

Pris pr barn for slikpose: 25 kr.

Pris pr. voksen: 40 kr.

Der betales ved indgangen i forsamlingshuset.

Tilmelding til Mette Krag, mail juif@jegerup.dk – senest d. 1. december.

1 2 3 4 5 6 7 8 13