Hej alle Krolfere.

med Ingen kommentarer

På vegne af Claus, rundsender jeg invitation til, opstart på Krolf nu på Søndag d.2 April 2017 kl.: 13:30 Tag evt. naboer, venner eller hvem der måtte, have lyst til at, spille Krolf med  ud/hen/over/op/ned på vores dejlige Krolfanlæg.

Vel mødt til Krolf opstart 2017

 

 

Frihed Krolf

Træningstider 2017

Tirsdag Kl. 14.00 til 16.00

Tirsdag kl. 18.30

Søndag Kl. 13.30

Generalforsamling i Jegerups Venner

med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling tirsdag d. 11. april 2017 kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter Egehusets generalforsamling der starter kl. 19.00

Der bydes naturligvis på lidt godt at spise…….

Bestyrelsen.

Borgerspisning i Jegerup Forsamlingshus

med Ingen kommentarer

Det er med stor fornøjelse, at vi kan meddele, at Kærager og Nørreager har tilbudt at stå for borgerspisning i forsamlingshuset

Mandag den 20. marts 2017 kl. 18.00

Borgerspisning er nem aftensmad for alle, der har lyst til at komme. Prisen er 50 kr. pr. voksen og 25 kr. pr. barn. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Af hensyn til maden er vi nødt til at vide, hvor mange, der kommer. Der er derfor tilmelding senest mandag den 13. marts til Bibs på tel 2893 5963 eller bibsstark@bbsyd.dk.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jegerup Forsamlingshus
Kærager og Nørreager

JUIF indkalder til Generalforsamling

med Ingen kommentarer

mandag d. 27/2 – 2017 kl. 19 i klubhuset

Dagsorden efter gældende regler. Forslag til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest seks dage før generalforsamlingen.

Hallen/klubhuset er lukket for aktiviteter denne aften.

Venlig hilsen JUIF´s bestyrelse

HUSK MØDE MANDAG DEN 23. JANUAR OM OPFØLGNING PÅ TEMADAGEN FRA MAJ

med Ingen kommentarer

Alle er velkommen til at være med til Opfølgning på Inspirationsdagen den 28. maj 2016
Nu er der efterhånden gået et halvt års tid siden vores inspirationsmøde på skolen.Der blev nedsat tre arbejdsgrupper med hver sin dagsorden.

1. Musik og andre events, herunder også grillaftener og ” kom hinanden ved arrangementer” og meget mere.

2. Bevaring af legepladsen ved skolen. Har været lidt vanskelig at overskue, da kommunen fortsat har råderet over pladsen, og der er usikkerhed, om der kommer en ny børnehave.

3. Velkomst af nye Jegerup borgere. Denne gruppe vil sørge for, at nye Jegerup borgere bydes velkommen og informeres om, hvad der er og sker i byen. Og der er faktisk kommet en del tilflyttere her i løbet af året. Dejligt.

Nu er det så tid til at drøfte, om arbejdsgrupperne er kommet videre, eller hvordan vi skal sætte tingene i gang. Der var dejlig stor interesse på inspirationsdagen, og det ville være ærgerligt, hvis ikke der kommer noget ud af det, som bidrager positivt til livet i Jegerup.
Jegerup har gode rammebetingelser med masser at lokaler og udenoms områder. Og det fantastiske ved inspirationsdagen var også, at rigtig mange unge bød ind blev tovholder i arbejds-grupperne. Det lover godt for Jegerups fremtid.

Nu skal vi lige have juletravlheden overstået, så der indkaldes derfor til fællesmøde for grupperne på skolen Mandag den 23. januar 2017 kl. 19 på skolen
Hvis I kender flere, der gerne vil være med i arbejdsgrupperne, må I gerne invitere dem med til mødet.

Alle er velkommen.

Vi vil jo alle gerne det bedste for at udvikle Jegerup. Jeg vil gerne på Landsbyforeningens vegne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening
Solveig Larsen

Juletræsfest 2016

med Ingen kommentarer

Jegerups Forsamlingshus søndag den 4.decmberjuletraesfest

• Kl. 14.00 Julegudstjeneste i kirken
• Kl. 15.15 Dans om juletræet med Julemanden

Der er kaffe/glögg og æbleskiver – pris 30,-kr pr voksen, gratis for børn.

Pris pr barn for slikpose 25,-kr.

Der betales ved indgangen i Forsamlingshuset.

Tilmelding til Bibs Stark, Østerengvej 4 – senest 27.november.

1 9 10 11 12 13 14