Foreningen havde tidligere passive medlemmer.

Det blev på sidste generalforsamling ændret, således at der er indført et aktivt foreningsmedlemskab for alle. På den måde er man med til at støtte aktiviteter i foreningen, samtidig med at man har de samme muligheder som alle andre medlemmer. Dvs. at man kan være med, hvor der sker noget og samtidig også være med til at tage beslutninger.

Dette foregår ved, at man betaler for at få et års medlemskab af foreningen. Dette foreningsmedlemskab vil træde i stedet for et passivt medlemskab, som afskaffes fra år 2004.

Prisen for det personlige foreningsmedlemskab er 25,00 kr., og det gælder for voksne over 18 år. Der vil ved foreningens arrangementer være mulighed for at købe et forenings medlemskab for år 2004. Man kan også benytte girokortet i dette blad eller betale direkte til kassereren.

Hvis der er flere i en husstand, som ønsker at have et personligt medlemskab af foreningen, er det muligt at skrive alle på girokortet, samtidig med at man ganger antal personer med de 25,00 kr., og derefter skriver beløbet på girokortet.