Om Egerødderne

Jegerup er en landsby, hvis indbyggere tror på en fremtid for den nye generation. Derfor får ingen tomme bygninger lov til at forfalde. Det gælder vores gamle skole, der nu huser flere lokalforeninger, et lille fitnesscenter og et lille bibliotek. Vi har et Multihus og et aktivt sports- og fritidsliv. Vi har oprettet naturstier med bænke langs ruten og genetableret vores kirkesti, som er en del af hærvejen. Vi bakkes op af at der er meget industri i byen og at alle er med til at holde byen pæn og indbydende.

Desværre blev vores 0-6 års institution lukket i maj 2016, men vi har stadig rådighed over huset og en legeplads, der trængte gevaldig til en renovering. Muligheden, der lå i at kunne tilbyde de unge lokal børnepasning ville vi ikke gå glip af, så et meget enigt udvalg besluttede sig for at rive de af legepladsens faciliteter ned, som ikke mere kunne bruges for at erstatte dem med nye. Så i foråret 2018 har vi for alvor taget fat med frivillige kræfter for at genetablere vores legeplads med gynger og vippedyr og sandkasser.

De skal nemlig være klar til de små, for vi vil oprette en privat dagpleje for 0-3 års børn i huset. Her skal forældre kunne få passet deres små børn lokalt med institutionens fordele, så man ikke skal flytte barnevogn og tøj, hvis en dagplejer bliver syg – samtidig skal huset have fordelen ved tryghed og nærhed. Dagplejeren skal ikke stille sit private hjem til rådighed og så har vi flere faciliteter til rådighed, såsom et multihus og den før nævnte legeplads. Vi får udvidede muligheder, efterhånden som vi bliver mere etablerede, fx egen bus til transport af børn til og fra udflugter, reservebedsteforældre, mm.

Læs mere om os og evt. tilmeld dig på vores facebookside @Egeroedderne. Vi glæder os til at hilse på jer.