Generalforsamling i Jegerups Venner

med Ingen kommentarer

Jegerups Venner indkalder til generalforsamling tirsdag d. 11. april 2017 kl. 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter Egehusets generalforsamling der starter kl. 19.00 Der bydes naturligvis på lidt godt at spise……. Bestyrelsen.